BẢNG GIÁ SỬA CHỮA HTC

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA – THAY THẾ LINH KIỆN HTC

Sửa HTC M9  Giá
Thay loa HTC M9 400.000
Thay mic HTC M9 300.000
Thay chân sạc HTC M9 400.000
Thay ổ sim HTC M9 400.000
Sửa HTC M9 mất nguồn 300.000
Sửa HTC M9 mất wifi 450.000
Sửa HTC M9 mất sóng 450.0000
Sửa HTC M9 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC M9 không xoay màn hình 400.000
Sửa HTC M9 không lên màn hình 500.000
Sửa HTC M9 không lên đèn màn hình 500.000
Sửa HTC M9 sạc không vô 400.000
Sửa HTC M9 mất rung 400.000
Sửa HTC M9 mic nói không nghe 400.000
Sửa HTC M8  Giá
Thay loa HTC M8 300.000
Thay mic HTC M8 300.000
Thay chân sạc HTC M8 350.000
Thay ổ sim HTC M8 450.000
Sửa HTC M8 mất nguồn 350.000 – 800.000
Sửa HTC M8 mất wifi 450.000
Sửa HTC M8 mất sóng 450.0000
Sửa HTC M8 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC M8 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC M8 không lên màn hình 400.000
Sửa HTC M8 không lên đèn màn hình 450.000
Sửa HTC M8 sạc không vô 350.000
Sửa HTC M7  Giá
Thay loa HTC M7 300.000
Thay mic HTC M7 300.000
Thay chân sạc HTC M7 350.000
Thay ổ sim HTC M7 ( không nhận sim ) 450.000
Sửa HTC M7 mất nguồn 350.000 – 700.000
Sửa HTC M7 mất wifi 400.000
Sửa HTC M7 mất sóng 450.0000
Sửa HTC M7 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC M7 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC M7 không lên màn hình 450.000
Sửa HTC M7 sạc không vô 400.000
Sửa HTC One Max  Giá
Thay loa HTC One Max 400.000
Thay mic HTC One Max 300.000
Thay chân sạc HTC One Max 450.000
Thay ổ sim HTC One Max 400.000
Sửa HTC One Max mất nguồn 300.000 – 900.000
Sửa HTC One Max mất wifi 500.000
Sửa HTC One Max mất sóng 400.0000
Sửa HTC One Max mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC One Max không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC One Max không lên màn hình 450.000
Sửa HTC One Max sạc không vô 400.000
Sửa HTC One Max mất rung 400.000
Sửa HTC Butterfly  Giá
Thay loa HTC Butterfly 300.000
Thay mic HTC Butterfly 300.000
Thay chân sạc HTC Butterfly 400.000
Thay ổ sim HTC Butterfly 500.000
Sửa HTC Butterfly mất nguồn 350.000 – 900.000
Sửa HTC Butterfly mất wifi 450.000
Sửa HTC Butterfly mất sóng 400.000
Sửa HTC Butterfly mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC Butterfly không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC Butterfly không lên màn hình 500.000
Sửa HTC One E8 Giá
Thay loa HTC One E8 300.000
Thay mic HTC One E8 350.000
Thay chân sạc HTC One E8 350.000
Thay ổ sim HTC One E8 450.000
Sửa HTC One E8 mất nguồn 350.000 – 900.000
Sửa HTC One E8 mất wifi 450.000
Sửa HTC One E8 mất sóng 400.0000
Sửa HTC One E8 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC One E8 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC One E8 không lên màn hình 500.000
Sửa HTC One E8 sạc không vô 400.000
Sửa HTC One E8 mất rung 350.000
Sửa HTC One E8 mic nói không nghe 300.000
Sửa HTC Desire Eye Giá
Thay loa HTC Desire Eye 350.000
Thay mic HTC Desire Eye 300.000
Thay chân sạc HTC Desire Eye 350.000
Thay ổ sim HTC Desire Eye 450.000
Sửa HTC Desire Eye mất nguồn 350.000 – 800.000
Sửa HTC Desire Eye mất wifi 450.000
Sửa HTC Desire Eye mất sóng 450.000
Sửa HTC Desire Eye mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa HTC Desire Eye không xoay màn hình 400.000
Sửa HTC Desire Eye không lên màn hình 450.000
Sửa HTC Desire Eye sạc không vô 400.000
Sửa HTC Desire Eye mic nói không nghe 350.000
Sửa HTC Desire 826  Giá
Thay loa HTC Desire 826 200.000
Thay mic HTC Desire 826 200.000
Thay chân sạc HTC Desire 826 250.000
Thay ổ sim HTC Desire 826 300.000
Sửa HTC Desire 826 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa HTC Desire 826 mất wifi 400.000
Sửa HTC Desire 826 mất sóng 400.000
Sửa HTC Desire 826 mất cảm biến ánh sáng 200.000
Sửa HTC Desire 826 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC Desire 826 không lên màn hình 400.000
Sửa HTC Desire 826 không lên đèn màn hình 400.000
Sửa HTC Desire 826 sạc không vô 350.000
Sửa HTC Desire 826 mất rung 300.000
Sửa HTC Desire 826 mic nói không nghe 300.000
Sửa HTC 816 Giá
Thay loa HTC 816 250.000
Thay mic HTC 816 200.000
Thay chân sạc HTC 816 250.000
Thay ổ sim HTC 816 250.000
Sửa HTC 816 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa HTC 816 mất wifi 400.000
Sửa HTC 816 mất sóng 400.000
Sửa HTC 816 mất cảm biến ánh sáng 200.000
Sửa HTC 816 không xoay màn hình 450.000
Sửa HTC 816 không lên màn hình 400.000
Sửa HTC 816 sạc không vô 350.000
Sửa HTC 816 mất rung 300.000
Sửa HTC 816 mic nói không nghe 300.000
Sửa HTC 820 Giá
Thay loa HTC 820 250.000
Thay mic HTC 820 200.000
Thay chân sạc HTC 820 250.000
Thay ổ sim HTC 820 250.000
Sửa HTC 820 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa HTC 820 mất wifi 400.000
Sửa HTC 820 mất sóng 400.000
Sửa HTC 820 mất cảm biến ánh sáng 200.000
Sửa HTC 820 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC 820 không lên màn hình 400.000
Sửa HTC 820 không lên đèn màn hình 400.000
Sửa HTC 820 sạc không vô 350.000
Sửa HTC 820 mất rung 300.000
Sửa HTC 820 mic nói không nghe 250.000
Sửa HTC 700  Giá
Thay loa HTC 700 200.000
Thay mic HTC 700 150.000
Thay chân sạc HTC 700 200.000
Thay ổ sim HTC 700 250.000
Sửa HTC 700 mất nguồn 350.000 – 500.000
Sửa HTC 700 mất wifi 400.000
Sửa HTC 700 mất sóng 400.000
Sửa HTC 700 mất cảm biến ánh sáng 200.000
Sửa HTC 700 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC 700 không lên màn hình 400.000
Sửa HTC 700 không lên đèn màn hình 450.000
Sửa HTC 700 sạc không vô 350.000
Sửa HTC 700 mất rung 350.000
Sửa HTC 700 mic nói không nghe 350.000
Sửa HTC 10 Giá
Thay loa HTC 10 200.000
Thay mic HTC 10 150.000
Thay chân sạc HTC 10 200.000
Thay ổ sim HTC 10 250.000
Sửa HTC 10 mất nguồn 350.000 – 500.000
Sửa HTC 10 mất wifi 400.000
Sửa HTC 10 mất sóng 400.000
Sửa HTC 10 mất cảm biến ánh sáng 200.000
Sửa HTC 10 không xoay màn hình 350.000
Sửa HTC 10 không lên màn hình 400.000
Sửa HTC 10 không lên đèn màn hình 450.000
Sửa HTC 10 sạc không vô 350.000
Sửa HTC 10 mất rung 350.000
Sửa HTC 10 mic nói không nghe 350.000