BẢNG GIÁ SỬA CHỮA LG

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN LG

LG G2 F320 / DOCOMO / D802  Giá
Thay ổ sim LG G2 300.000
Thay camera LG G2 400.000
Thay mic LG G2 150.000
Thay loa LG G2 150.000 => 300.000
Thay rung LG G2 200.000
Thay chân sạc LG G2 250.000
Sửa LG G2 mất nguồn 300.000 => 600.000
Thay wifi LG G2 350.000
Sửa LG G2 mất sóng  350.000
Sửa LG G2 mất imei 400.000
Sửa LG G2 sạc không vào  300.000
Sửa LG G2 mất cảm biến xoay  350.000
Sửa LG G2 mất cảm biến ánh sáng  150.000
Sửa LG G2 bị giật, nháy màn hình  350.000
Sửa LG G2 loạn cảm ứng  400.000
Sửa LG G2 mất đèn màn hình  400.000
 G2 Isai L22  Giá
 Thay ổ sim LG G2 Isai L22 350.000
 Thay camera LG G2 Isai L22 450.000
 Thay mic LG G2 Isai L22 200.000
 Thay loa LG G2 Isai L22 200.000 => 400.000
 Thay rung LG G2 Isai L22 300.000
 Thay chân sạc LG G2 Isai L22 300.000
 Sửa LG G2 Isai L22 mất nguồn  300.000 => 700.000
 Thay wifi LG G2 Isai L22 400.000
 Sửa LG G2 Isai L22 mất sóng 400.000
 Sửa LG G2 Isai L22 mất imei 500.000
 Sửa LG G2 Isai L22 sạc không vào 400.000
 Sửa LG G2 Isai L22 mất cảm biến xoay 400.000
 Sửa LG G2 Isai L22 mất cảm biến ánh sáng 150.000
 Sửa LG G2 Isai L22 mất wifi 400.000
 Sửa LG G2 Isai L22 bị giật, nháy màn hình 400.000
Sửa LG G2 Isai L22 loạn cảm ứng 450.000
 LG G3 Isai L24  Giá
 Thay ổ sim LG G3 Isai L24  350.000
 Thay camera LG G3 Isai L24 450.000
 Thay mic LG G3 Isai L24 200.000
 Thay loa LG G3 Isai L24 200.000 => 400.000
 Thay rung LG G3 Isai L24  300.000
 Thay chân sạc LG G3 Isai L24  300.000
 Sửa LG G3 Isai L24 mất nguồn 300.000 => 700.000
 Thay wifi LG G3 Isai L24 400.000
 Sửa LG G3 Isai L24 mất sóng  400.000
 Sửa LG G3 Isai L24 mất imei 500.000
 Sửa LG G3 Isai L24 sạc không vào 400.000
 Sửa LG G3 Isai L24 mất cảm biến xoay 400.000
 Sửa LG G3 Isai L24 mất cảm biến ánh sáng 150.000
 Sửa LG G3 Isai L24 mất wifi 400.000
 Sửa LG G3 Isai L24 bj giật, nháy màn hình 400.000
Sửa LG G3 Isai L24 loạn cảm ứng 450.000
 LG G3  Giá
 Thay ổ sim LG G3 400.000
 Thay camera LG G3 450.000
 Thay mic LG G3 200.000
 Thay loa LG G3 150.000 => 350.000
 Thay rung LG G3  200.000
 Thay chân sạc LG G3  200.000
 Sửa LG G3 mất nguồn  350.000 => 700.000
 Thay wifi LG G3 400.000
 Sửa LG G3 mất sóng  400.000
 Sửa LG G3 mất imei  600.000
 Sửa LG G3 sạc không vào  400.000
 Sửa LG G3 mất cảm biến xoay  350.000
 Sửa LG G3 mất cảm biến ánh sáng  200.000
 Sửa LG G3 không nhận tai nghe 300.000
 Sửa LG G3 bj giật , nháy màn hình  400.000
Sửa LG G3 loạn cảm ứng 450.000
Sửa LG G3 mất đèn màn hình 500.000
 LG G3 Cat 6  Giá
Thay ổ sim LG G3 Cat 6  300.000
Thay mic LG G3 Cat 6  200.000
Thay loa LG G3 Cat 6 200.000 => 400.000
Thay rung LG G3 Cat 6  250.000
Thay chân sạc LG G3 Cat 6  300.000
Sửa LG G3 Cat 6 mất nguồn 300.000 => 700.000
Thay wifi LG G3 Cat 6 Liên hệ 
Sửa LG G3 Cat 6 mất sóng 400.000
Sửa LG G3 Cat 6 mất imei  600.000
Sửa LG G3 Cat 6 sạc không vào 400.000
Sửa LG G3 Cat 6 mất cảm biến xoay  400.000
Sửa LG G3 Cat 6 mất cảm biến ánh sáng  150.000
Sửa LG G3 Cat 6 không nhận tai nghe  300.000
Sửa LG G3 Cat 6 bj giật, nháy màn hình  450.000
 Sửa LG G3 Cat 6 loạn cảm ứng  500.000
 LG G Pro Giá
Thay ổ sim LG G Pro  250.000
Thay camera LG G Pro  250.000
Thay mic LG G Pro   150.000
Thay loa LG G Pro 150.000 => 250.000
Thay rung LG G Pro  200.000
Thay chân sạc LG G Pro 150.000
Sửa LG G Pro mất nguồn  300.000 => 500.000
Thay wifi LG G Pro 350.000
Sửa LG G Pro mất sóng 350.000
Sửa LG G Pro mất imei 500.000
Sửa LG G Pro sạc không vào 300.000
Sửa LG G Pro mất cảm biến xoay 350.000
Sửa LG G Pro mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG G Pro bị giật, nháy màn hình 350.000
Sửa LG G Pro loạn cảm ứng  400.000
 LG G Pro 2 Giá
Thay ổ sim LG G Pro 2 400.000
Thay camera LG G Pro 2 450.000
Thay mic LG G Pro 2  200.000
Thay loa LG G Pro 2 150.000 => 350.000
Thay rung LG G Pro 2  200.000
Thay chân sạc LG G Pro 2 150.000
Sửa LG G Pro 2 mất nguồn 300.000 => 700.000
Thay wifi LG G Pro 2 400.000
Sửa LG G Pro 2 mất sóng 400.000
Sửa LG G Pro 2 mất imei 500.000
Sửa LG G Pro 2 sạc không vào  350.000
Sửa LG G Pro 2 mất cảm biến xoay  350.000
Sửa LG G Pro 2 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG G Pro 2 không nhận tai nghe 300.000
Sửa LG G Pro 2 bj giật, nháy màn hình 400.000
Sửa LG G Pro 2 loạn cảm ứng 400.000
 LG GX  Giá
Thay ổ sim LG GX 350.000
Thay camera LG GX 400.000
Thay mic LG GX 200.000
Thay loa LG GX  200.00 => 400.000
Thay rung LG GX 200.000
Thay chân sạc LG GX 150.000
Sửa LG GX mất nguồn 300.000 => 600.000
Thay wifi LG GX 400.000
Sửa LG GX mất sóng  350.000
Sửa LG GX mất imei 400.000
Sửa LG GX sạc không vào  350.000
Sửa LG GX mất cảm biến xoay  300.000
Sửa LG GX mất cảm biến ánh sáng  150.000
Sửa LG GX không nhận tai nghe  250.000
Sửa LG GX bị giật , nháy màn hình 300.000
Sửa LG GX mất đèn màn hình 300.000
 LG Nexus 4 Giá
Thay ổ sim LG Nexus 4  350.000
Thay camera LG Nexus 4 450.000
Thay mic LG Nexus 4 150.000
Thay loa LG Nexus 4 150.000 => 400.000
Thay rung LG Nexus 4 200.000
Thay chân sạc LG Nexus 4 200.000
Sửa LG Nexus 4  mất nguồn 300.000 => 700.000
Thay wifi LG Nexus 4 400.000
Sửa LG Nexus 4 mất sóng 400.000
Sửa LG Nexus 4  mất imei 500.000
Sửa LG Nexus 4  sạc không vào 300.000
Sửa LG Nexus 4  mất cảm biến xoay 350.000
Sửa LG Nexus 4 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG Nexus 4 không nhận tai nghe 300.000
Sửa LG Nexus 4 bị giật , nháy màn hình 400.000
Sửa LG Nexus 4 loạn cảm ứng 400.000
Sửa LG Nexus 4  mất đèn màn hình 450.000
 LG Nexus 5  Giá
Thay ổ sim LG Nexus 5 350.000
Thay camera LG Nexus 5 600.000
Thay mic LG Nexus 5 200.000
Thay loa LG Nexus 5 150.00 => 350.000
Thay rung LG Nexus 5 200.000
Thay chân sạc LG Nexus 5  250.000
Sửa LG Nexus 5 mất nguồn 300.000 => 600.000
Thay wifi LG Nexus 5 450.000
Sửa LG Nexus 5 mất sóng 400.000
Sửa LG Nexus 5 mất imei 550.000
Sửa LG Nexus 5 sạc không vào 350.000
Sửa LG Nexus 5 mất cảm biến xoay 300.000
Sửa LG Nexus 5 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG Nexus 5 không nhận tai nghe 300.000
Sửa LG Nexus 5 bj giật, nháy màn hình  400.000
Sửa LG Nexus 5 loạn cảm ứng 400.000
 LG G Lex  Giá
Thay ổ sim LG G Lex  400.000
Thay camera LG G Lex  600.000
Thay mic LG G Lex  250.000
Thay loa LG G Lex 150.00 => 400.000
Thay rung LG G Lex  250.000
Thay chân sạc LG G Lex  250.000
Sửa LG G Lex mất nguồn 300.000 => 600.000
Thay wifi LG G Lex 400.000
Sửa LG G Lex mất sóng 450.000
Sửa LG G Lex mất imei 500.000
Sửa LG G Lex  sạc không vào 350.000
Sửa LG G Lex mất cảm biến xoay 350.000
Sửa LG G Lex mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG G Lex không nhận tai nghe 300.000
Sửa LG G Lex bị giật, nháy màn hình 450.000
LG VU 2 F200 Giá
Thay ổ sim LG VU 2 350.000
Thay camera LG VU 2 200.000
Thay mic LG VU 2  100.000
Thay loa LG VU 2 150.000
Thay rung LG VU 2 150.000
Thay chân sạc LG VU 2 150.000
Sửa LG VU 2 mất nguồn 300.000 =>
Thay wifi LG VU 2 350.000
Sửa LG VU 2  mất sóng 350.000
Sửa LG VU 2 mất imei 400.000
Sửa LG VU 2  sạc không vào 350.000
Sửa LG VU 2 mất cảm biến xoay 300.000
Sửa LG VU 2 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG VU 2 không nhận tai nghe 250.000
LG VU 3 Giá
Thay ổ sim LG Vu 3  300.000
Thay camera LG Vu 3 350.000
Thay mic LG Vu 3  150.000
Thay loa LG Vu 3 150.000
Thay rung LG Vu 3  200.000
Thay chân sạc LG Vu 3  200.000
Sửa LG Vu 3 mất nguồn 300.000 => 500.000
Thay wifi  LG Vu 3 400.000
Sửa LG Vu 3 mất sóng  350.000
Sửa LG Vu 3 mất imei 500.000
Sửa LG Vu 3 sạc không vào  300.000
Sửa LG Vu 3 mất cảm biến xoay 350.000
Sửa LG Vu 3 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa LG Vu 3  không nhận tai nghe  250.000
 LG G4  Giá
Thay ổ sim LG G4   450.000
Thay mic LG G4  300.000
Thay loa LG G4 200.000 => 600.000
Thay rung LG G4 350.000
Thay chân sạc LG G4 350.000
Sửa LG G4 mất nguồn  300.000 => 900.000
Thay wifi  LG G4  500.000
Sửa LG G4 mất sóng  400.000
Sửa LG G4 mất imei  600.000
Sửa LG G4 sạc không vào 400.000
Sửa LG G4 mất cảm biến xoay 400.000
Sửa LG G4 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa LG G4 không nhận tai nghe  300.000
Sửa LG G4 bj giật, nháy màn hình 550.000
Sửa LG G4 loạn cảm ứng  500.000
LG V10 Giá
Thay ổ sim LG V10  400.000
Thay mic LG V10 200.000
Thay loa LG V10  200.000 => 400.000
Thay rung LG V10 250.000
Thay chân sạc LG V10 300.000
Sửa LG V10 mất nguồn  300.000 => 900.000
Thay wifi LG V10 450.000
Sửa LG V10 mất sóng 500.000
Sửa LG V10 mất imei 600.000
Sửa LG V10 sạc không vào 400.000
Sửa LG V10 mất cảm biến xoay 400.000
Sửa LG V10 mất cảm biến ánh sáng 200.000
Sửa LG V10 không nhận tai nghe 300.000
Sửa LG V10 bị giật, nháy màn hình 450.000
LG G5  Giá
Thay ổ sim LG G5  500.000
Thay mic LG G5 300.000
Thay loa LG G5 200.000 => 500.000
Thay rung LG G5 350.000
Thay chân sạc LG G5  400.000
Sửa LG G5 mất nguồn  300.000 => 900.000
Thay wifi LG G5 600.000
Sửa LG G5 mất sóng  500.000
Sửa LG G5 mất imei 600.000
Sửa LG G5 sạc không vào 400.000
Sửa LG G5 mất cảm biến xoay  500.000
Sửa LG G5 mất cảm biến ánh sáng  250.000
Sửa LG G5 không nhận tai nghe  400.000
Sửa LG G5 bj giật, nháy màn hình 600.000
Sửa LG G5 loạn cảm ứng 500.000
LG G6  Giá
Thay ổ sim LG G6 Liên hệ
Thay mic LG G6  Liên hệ
Thay loa LG G6 200.000 => Liên hệ
Thay rung LG G6 Liên hệ
Thay chân sạc LG G6 Liên hệ
Sửa LG G6 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G6  600.000
Sửa LG G6 mất sóng  500.000
Sửa LG G6 mất imei 600.000
Sửa LG G6 sạc không vào 400.000
Sửa LG G6 mất cảm biến xoay  500.000
Sửa LG G6 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa LG G6 không nhận tai nghe 400.000
Sửa LG G6 bị giật, nháy màn hình  600.000
Sửa LG G6 loạn cảm ứng 500.000
LG Nexus 6 Giá
Thay ổ sim LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay camera LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay mic LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay loa LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay rung LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay chân sạc LG Nexus 6 Liên hệ
 Sửa LG Nexus 6 mất nguồn Liên hệ
 Thay wifi LG Nexus 6 Liên hệ
 Sửa LG Nexus 6 mất sóng Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 mất imei Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 bị giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 loạn cảm ứng Liên hệ