BẢNG GIÁ SỬA CHỮA SAMSUNG

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN SAMSUNG

Samsung Galaxy S7 Edge  Giá
Thay loa Samsung S7 Edge 350.000
Thay mic Samsung S7 Edge 350.000
Thay chân sạc Samsung S7 Edge 350.000
Thay rung Samsung S7 Edge 350.000
Sửa Samsung S7 Edge mất nguồn 300.000 => 1.500.000
Sửa Samsung S7 Edge mất wifi 600.000
Sửa Samsung S7 Edge sạc không vào 300.000 => 700.000
Sửa Samsung S7 Edge mất sóng 500.000
Sửa Samsung S7 Edge không nhận sim 350.000
Sửa Samsung S7 Edge không lên mang hình 500.000
Sửa Samsung S7 Edge không vào camera 400.000 => 900.000
Sửa Samsung S7 Edge liệt cảm ứng 600.000
Sửa Samsung S7 Edge mất cảm biến ánh sáng 350.000
Sửa Samsung S7 Edge mất cảm biến xoay 500.000
Sửa Samsung S7 Edge sọc màn hình 500.000
Samsung Galaxy S7  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S7 350.000
Thay mic Samsung Galaxy S7 350.000
Thay chân sạc Samsung Galaxy S7 350.000
Thay rung Samsung Galaxy S7 300.000
Sửa Samsung Galaxy S7 mất nguồn 350.000 => 1.500.000
Sửa Samsung Galaxy S7 mất wifi 600.000
Sửa Samsung Galaxy S7 sạc không vào 300.000 => 700.000
Sửa Samsung Galaxy S7 mất sóng 600.000
Sửa Samsung Galaxy S7 không nhận sim 400.000
Sửa Samsung Galaxy S7 không lên màn hình 600.000
Sửa Samsung Galaxy S7 không vào camera 350.000 => 900.000
Sửa Samsung Galaxy S7 liệt cảm ứng 600.000
Sửa Samsung Galaxy S7 mất cảm biến ánh sáng 300.000
Sửa Samsung Galaxy S7 mất cảm biến xoay 500.000
Sửa Samsung Galaxy S7 sọc màn hình 550.000
Samsung Galaxy S6 Edge Plus  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S6 Edge Plus  350.000
Thay mic Samsung Galaxy S6 Edge Plus 350.000
Thay chân sạc Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S6 Edge Plus 350.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất nguồn 350.000 => 1.500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất wifi 600.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus sạc không vào 400.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất sóng 500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus không nhận sim 400.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus không lên màn hình 600.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus không vào camera 350.000 => 800.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus liệt cảm ứng 600.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất cảm biến ánh sáng 300.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất cảm biến xoay 500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus sọc màn hình 600.000
Samsung Galaxy S6 Edge  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S6 Edge  350.000
Thay mic Samsung Galaxy S6 Edge 350.000
Thay chân sạc Samsung Galaxy S6 Edge 400.000
Thay rung Samsung Galaxy S6 Edge 350.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất nguồn 350.000 => 1.200.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất wifi 600.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge sạc không vào 500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất sóng 500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge không nhận sim 400.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  không lên màn hình  550.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  liệt cảm ứng 550.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất cảm biến ánh sáng 350.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  mất cảm biến xoay 550.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  sọc màn hình 450.000
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  không vào camera 450.000
Samsung Galaxy S6  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S6  350.000
Thay mic Samsung Galaxy S6 350.000
Thay chân sạc samsung galaxy s6  400.000
Thay rung samsung galaxy s6  350.000
Sửa Samsung Galaxy S6 mất nguồn 350.000 => 1.200.000
Sửa Samsung Galaxy S6 mất wifi  600.000
Sửa Samsung Galaxy S6 sạc không vào 450.000
Sửa Samsung Galaxy S6 mất sóng 500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 không nhận sim 400.000
Sửa Samsung Galaxy S6 không lên màn hình  500.000
Sửa Samsung Galaxy S6 liệt cảm ứng 550.000
Sửa Samsung Galaxy S6 mất cảm biến ánh sáng 350.000
Sửa Samsung Galaxy S6 mất cảm biến xoay 450.000
Sửa Samsung Galaxy S6 sọc màn hình 600.000
Sửa Samsung Galaxy S6 không vào được camera 350.000 => 800.000
Samsung Galaxy S5 Giá
Thay loa Samsung Galaxy S5  350.000
Thay mic Samsung Galaxy S5  300.000
Thay chân sạc Samsung Galaxy S5  350.000
Thay rung Samsung Galaxy S5 300.000
Sửa Samsung Galaxy S5 mất nguồn  350.000 => 1.000.000
Sửa Samsung Galaxy S5 mất wifi  600.000
Sửa Samsung Galaxy S5 sạc không vào 350.000
Sửa Samsung Galaxy S5 mất sóng 450.000
Sửa Samsung Galaxy S5 không nhận sim 400.000
Sửa Samsung Galaxy S5 không lên màn hình 600.000
Sửa Samsung Galaxy S5 liệt cảm ứng  550.000
Sửa Samsung Galaxy S5 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa Samsung Galaxy S5 mất cảm biến xoay 350.000
Sửa Samsung Galaxy S5 sọc màn hình 400.000
Sửa Samsung Galaxy S5 không vào camera 350.000 => 550.000
Samsung Galaxy S4 Giá
Thay loa Samsung Galaxy S4  150.000
Thay mic Samsung Galaxy S4 150.000
Thay chân sạc Samsung Galaxy S4 150.000
Thay rung Samsung Galaxy S4  150.000
Sửa Samsung Galaxy S4 mất nguồn 400.000
Sửa Samsung Galaxy S4 mất wifi  400.000
Sửa Samsung Galaxy S4 sạc không vào 350.000
Sửa Samsung Galaxy S4 mất sóng 350.000
Sửa Samsung Galaxy S4 không nhận sim  300.000
Sửa Samsung Galaxy S4 không lên màn hình 350.000
Sửa Samsung Galaxy S4 liệt cảm ứng 350.000
Sửa Samsung Galaxy S4 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa Samsung Galaxy S4  mất cảm biến xoay 350.000
Sửa Samsung Galaxy S4  sọc màn hình  400.000
Sửa Samsung Galaxy S4 không vào camera 300.000
Samsung Galaxy S3  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S3 150.000
Thay mic Samsung Galaxy S3 100.000
Thay chân sạc Samsung Galaxy S3  150.000
Thay rung Samsung Galaxy S3  150.000
Sửa Samsung Galaxy S3 mất nguồn 400.000
Sửa Samsung Galaxy S3mất wifi 400.000
Sửa Samsung Galaxy S3 sạc không vào 250.000
Sửa Samsung Galaxy S3 mất sóng 350.000
Sửa Samsung Galaxy S3 không nhận sim 300.000
Sửa Samsung Galaxy S3 không lên màn hình 350.000
Sửa samsung galaxy s3 liệt cảm ứng 350.000
Sửa Samsung Galaxy S3  mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa Samsung Galaxy S3 mất cảm biến xoay 300.000
Sửa Samsung Galaxy S3 sọc màn hình  300.000
Sửa Samsung Galaxy S3 không vào camera 300.000
Samsung Galaxy Note 2 Giá
Thay loa Samsung Note 2 150.000
Thay mic Samsung Note 2 150.000
Thay chân Samsung Note 2 150.000
Thay rung Samsung Note 2 150.000
Sửa Samsung Note 2 mất nguồn 450.000
Sửa Samsung Note 2 mất wifi 400.000
Sửa Samsung Note 2 sạc không vào 300.000
Sửa Samsung Note 2 mất sóng 350.000
Sửa Samsung Note 2 không nhận sim 300.000
Sửa Samsung Note 2 không lên màn hình  400.000
Sửa Samsung Note 2 liệt cảm ứng 400.000
Sửa Samsung Note 2 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa Samsung Note 2 mất cảm biến xoay 300.000
Sửa Samsung Note 2 sọc màn hình  400.000
Sửa Samsung Note 2 không vào camera  350.000
Samsung Galaxy Note 3  Giá
Thay loa Samsung Note 3 200.000
Thay mic Samsung Note 3 150.000
Thay chân sạc Samsung Note 3 250.000
Thay rung Samsung Note 3 150.000
Sửa Samsung Note 3 mất nguồn 500.000
Sửa Samsung Note 3 mất wifi 500.000
Sửa Samsung Note 3 sạc không vào 400.000
Sửa Samsung Note 3 mất sóng 400.000
Sửa Samsung Note 3 không nhận sim 350.000
Sửa Samsung Note 3 không lên màn hình 600.000
Sửa Samsung Note 3 liệt cảm ứng 550.000
Sửa Samsung Note 3 mất cảm biến ánh sáng 150.000
Sửa Samsung Note 3 mất cảm biến xoay  350.000
Sửa Samsung Note 3 sọc màn hình 500.000
Sửa Samsung Note 3 không vào camera 450.000
Samsung Galaxy Note 4  Giá
Thay loa Samsung Note 4  400.000
Thay mic Samsung Note 4 350.000
Thay chân sạc Samsung Note 4 400.000
Thay rung Samsung Note 4 350.000
Sửa Samsung Note 4 mất nguồn 400.000 => 1.000.000
Sửa Samsung Note 4  mất wifi 600.000
Sửa Samsung Note 4  sạc không vào 350.000
Sửa Samsung Note 4 mất sóng 500.000
Sửa Samsung Note 4 không nhận sim 400.000
Sửa Samsung Note 4  không lên màn hình 600.000
Sửa Samsung Note 4 liệt cảm ứng 550.000
Sửa Samsung Note 4 mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa Samsung Note 4 mất cảm biến xoay 400.000
Sửa Samsung Note 4 sọc màn hình 600.000
Sửa Samsung Note 4  không vào camera 550.000
Samsung Galaxy Note 5 Giá
Thay loa Samsung Note 5 400.000
Thay mic Samsung Note 5 400.000
Thay chân sạc Samsung Note 5 Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 không nhận bút 500.000
Thay rung Samsung Note 5 450.000
Sửa Samsung Note 5 mất nguồn 450.000 => 1.500.000
Sửa Samsung Note 5 mất wifi 700.000
Sửa Samsung Note 5 sạc không vào 500.000
Sửa Samsung Note 5 mất sóng 550.000
Sửa Samsung Note 5 không nhận sim 450.000
Sửa Samsung Note 5 không lên màn hình 700.000
Sửa Samsung Note 5 liệt cảm ứng 600.000
Sửa Samsung Note 5 mất cảm biến ánh sáng 350.000
Sửa Samsung Note 5 mất cảm biến xoay 500.000
Sửa Samsung Note 5 sọc màn hình 650.000
Sửa Samsung Note 5 không vào camera 350.000 => 700.000
Samsung Galaxy Note Edge Giá
Thay loa Samsung Note Edge 350.000
Thay mic Samsung Note Edge 350.000
Thay chân sạc Samsung Note Edge 500.000
Thay rung Samsung Note Edge   400.000
Sửa Samsung Note Edge  mất nguồn 400.000 => 1.500.000
Sửa Samsung Note Edge  mất wifi 650.000
Sửa Samsung Note Edge sạc không vào 450.000
Sửa Samsung Note Edge mất sóng 550.000
Sửa Samsung Note Edge không nhận sim 450.000
Sửa Samsung Note Edge không lên màn hình 700.000
Sửa Samsung Note Edge liệt cảm ứng 650.000
Sửa Samsung Note Edge mất cảm biến ánh sáng 250.000
Sửa Samsung Note Edge mất cảm biến xoay 450.000
Sửa Samsung Note Edge sọc màn hình 700.000
Sửa Samsung Note Edge không vào camera 350.000 => 600.000
Samsung A5  Giá
Sửa Samsung A5 mất nguồn 400.000 => 700.000
Sửa samsung A5 mất sóng 400.000
Sửa samsung A5 mất wifi 450.000
Sửa samsung A5 sạc không vào 300.000 => 600.000
Sửa samsung A5 mic nói không nghe 250.000
Sửa samsung A5 loa không nghe 300.000
Sửa samsung A5 không vào được camera 350.000 => 500.000
Sửa samsung A5 không nhận sim 350.000 => 550.000
Sửa samsung A5 liệt cảm ứng 700.000
Samsung A7 Giá
 Sửa Samsung A7 mất nguồn  400.000 => 700.000
 Sửa samsung A7 mất sóng 400.000
 Sửa samsung A7 mất wifi 450.000
 Sửa samsung A7 sạc không vào 300.000 => 600.000
 Sửa samsung A7 mic nói không nghe 250.000
 Sửa samsung A7 loa không nghe 300.000
 Sửa samsung A7 không vào được camera 350.000 => 500.000
 Sửa samsung A7 không nhận sim 350.000 => 550.000
 Sửa samsung A7 liệt cảm ứng 700.000
 Samsung A8  Giá
 Sửa Samsung A8 mất nguồn 400.000 => 700.000
 Sửa Samsung A8 mất sóng  400.000
 Sửa Samsung A8 mất wifi 450.000
 Sửa Samsung A8 sạc không vào  300.000 => 600.000
 Sửa Samsung A8 mic nói không nghe  250.000
 Sửa Samsung A8 loa không nghe  300.000
 Sửa Samsung A8 không vào được camera  350.000 => 500.000
 Sửa Samsung A8 không nhân sim 350.000 => 550.000
 Sửa  Samsung A8 liệt cảm ứng 700.000
Samsung E5  Giá
 Sửa Samsung  E5 mất nguồn 400.000 => 700.000
 Sửa Samsung  E5 mất sóng 400.000
 Sửa Samsung  E5 mất wifi 450.000
 Sửa Samsung  E5 sạc không vào 300.000 => 600.000
 Sửa Samsung  E5 mic nói không nghe 250.000
 Sửa Samsung  E5 loa không nghe 300.000
 Sửa Samsung  E5 không vào được camera 350.000 => 500.000
Sửa Samsung  E5 không nhận sim 350.000 => 550.000
 Sửa Samsung  E5 liệt cảm ứng 700.000
Samsung E7 Giá
 Sửa Samsung  E7 mất nguồn 400.000 => 700.000
 Sửa Samsung  E7 mất sóng 400.000
 Sửa Samsung  E7 mất wifi 450.000
 Sửa Samsung  E7 sạc không vào 300.000 => 600.000
 Sửa Samsung  E7 mic nói không nghe 250.000
 Sửa Samsung  E7 loa không nghe 300.000
 Sửa Samsung  E7 không vào được camera 350.000 => 500.000
 Sửa Samsung  E7 không nhận sim 350.000 => 550.000
 Sửa Samsung  E7 liệt cảm ứng  700.000
Samsung Galaxy S8 Giá
Thay loa Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy S8 Plus Giá
Thay loa Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus  sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus  mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus  liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus không vào camera Liên hệ
Samsung Ego S9402 Giá
 Sửa Samsung Ego S9402 mất nguồn Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 mất sóng Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 không nhận sim Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 sạc pin không vào Liên hệ
Sửa Samsung Ego S9402 phím bấm không ăn Liên hệ
Sửa Samsung Ego S9402 mất rung Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 không lên màn hình Liên hệ