BẢNG GIÁ SỬA CHỮA XIAOMI

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN XIAOMI

 

Sửa Xiaomi Mi 6 Plus  Giá
Xiaomi Mi 6 Plus mất nguồn 300.000 => 800.000
Xiaomi Mi 6 Plus sạc không vào 350.000
Xiaomi Mi 6 Plus mất wifi 450.000
Xiaomi Mi 6 Plus mất sóng 450.000
Xiaomi Mi 6 Plus không nhận sim 400.000
Thay loa Xiaomi Mi 6 Plus 350.000 => 500.000
Xiaomi Mi 6 Plus mic nói không nghe 200.000
Xiaomi Mi 6 Plus mất rung 300.000
Xiaomi Mi 6 Plus loạn cảm ứng 500.000
Xiaomi Mi 6 Plus không lên màn hình 550.000
Sửa Xiaomi Mi 6  Giá
Xiaomi Mi 6 mất nguồn 300.000 => 800.000
Xiaomi Mi 6 sạc không vào 350.000
Xiaomi Mi 6 mất wifi 450.000
Xiaomi Mi 6 mất sóng 450.000
Xiaomi Mi 6 không nhận sim 400.000
Thay loa Xiaomi Mi 6 350.000 => 500.000
Xiaomi Mi 6 mic nói không nghe 200.000
Xiaomi Mi 6 mất rung 300.000
Xiaomi Mi 6 loạn cảm ứng 500.000
Xiaomi Mi 6 không lên màn hình 550.000
 Sửa Xiaomi Mi 5S Giá
 Xiaomi Mi 5S mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi 5S sạc không vào 350.000
 Xiaomi Mi 5S mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi 5S mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi 5S không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi 5S 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi 5S mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi 5S mất rung 300.000
 Xiaomi Mi 5S loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi 5S không lên màn hình  550.000
 Sửa Xiaomi Mi Max  Giá
 Xiaomi Mi Max mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi Max sạc không vào 300.000
 Xiaomi Mi Max mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi Max mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi Max không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi Max 350.000 =>500.000
 Xiaomi Mi Max mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi Max mất rung 300.000
 Xiaomi Mi Max loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi Max không lên màn hình  550.000
 Sửa Xiaomi Mi Note Pro  Giá
 Xiaomi Mi Note Pro mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi Note Pro sạc không vào 300.000
 Xiaomi Mi Note Pro mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi Note Pro mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi Note Pro không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi Note Pro 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi Note Pro mic nói không nghe 300.000
 Xiaomi Mi Note Pro mất rung 300.000
 Xiaomi Mi Note Pro loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi Note Pro không lên màn hình  550.000
 Sửa Xiaomi Mi Note 2 Giá
 Xiaomi Mi Note 2 mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi Note 2 sạc không vào 300.000
 Xiaomi Mi Note 2 mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi Note 2 mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi Note 2 không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi Note 2 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi Note 2 mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi Note 2 mất rung 300.000
 Xiaomi Mi Note 2 loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi Note 2 không lên màn hình  550.000
 Sửa Xiaomi Mi Note Giá
 Xiaomi Mi Note mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi Note sạc không vào 300.000
 Xiaomi Mi Note mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi Note mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi Note không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi Note 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi Note mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi Note mất rung 300.000
 Xiaomi Mi Note loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi Note không lên màn hình  550.000
Thay pin Xiaomi Mi Note Liên hệ
 Sửa Xiaomi Mi 5 Giá
 Xiaomi Mi 5 mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi 5 sạc không vào 350.000
 Xiaomi Mi 5 mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi 5 mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi 5 không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi 5 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi 5 mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi 5 mất rung 300.000
 Xiaomi Mi 5 loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi 5 không lên màn hình  550.000
 Sửa Xiaomi Mi 4S Giá
 Xiaomi Mi 4S mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi 4S sạc không vào 350.000
 Xiaomi Mi 4S mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi 4S mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi 4S không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi 4S 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi 4S mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi 4S mất rung 300.000
 Xiaomi Mi 4S loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi 4S không lên màn hình  550.000
Thay pin Xiaomi Mi 4S Liên hệ
 Sửa Xiaomi Mi 4  Giá
 Xiaomi Mi 4 mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi 4 sạc không vào 350.000
 Xiaomi Mi 4 mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi 4 mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi 4 không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi 4 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi 4 mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi 4 mất rung 300.000
 Xiaomi Mi 4 loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi 4 không lên màn hình  550.000
Thay pin Xiaomi Mi 4 Liên hệ
 Sửa Xiaomi Mi 3 Giá
 Xiaomi Mi 3 mất nguồn 300.000 => 800.000
 Xiaomi Mi 3 sạc không vào 350.000
 Xiaomi Mi 3 mất wifi 450.000
 Xiaomi Mi 3 mất sóng  450.000
 Xiaomi Mi 3 không nhận sim 400.000
 Thay loa Xiaomi Mi 3 350.000 => 500.000
 Xiaomi Mi 3 mic nói không nghe 200.000
 Xiaomi Mi 3 mất rung 300.000
 Xiaomi Mi 3 loạn cảm ứng 500.000
 Xiaomi Mi 3 không lên màn hình  550.000
 Thay pin Xiaomi Mi 3 Liên hệ