BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG BLACKBERRY

 

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Blackberry Bold 9780 / 9700 600.000 Liên hệ
BlackBerry Bold 9900 / 9930 700.000 Liên hệ
BlackBerry Q5 550.000 Liên hệ
BlackBerry Q10 800.000 Liên hệ
BlackBerry Z3 900.000 600.000
BlackBerry Z10 750.000 Liên hệ
BlackBerry Z30 800.000 Liên hệ