BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG GIONEE

Bảng giá Gionee

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Gionee Elife E3 950.000 450.000
Gionee Elife E6 1.000.000 500.000
Gionee Elife E7 1.000.000 500.000
Gionee E6 Mini 1.200.000 600.000
Gionee Elife E7 Mini 1.200.000 600.000
Gionee V4S 650.000 450.000
Gionee G709 Liên hệ 500.000
Gionee Elife S5.5 Liên hệ 500.000
Gionee Elife S5.1 Liên hệ 500.000
Gionee V5 800.000 450.000
Gionee Gpad G2 GN810 800.000 350.000
Gionee Gpad G5 1.200.000 500.000
Gionee M3 Liên hệ 450.000
Gionee G705 / Passion P2 400.000 350.000
Gionee Gpad G3 450.000 350.000