BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG HKPHONE

Bảng giá HKPhone

Dòng điện thoại Giá thay màn hình(VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
HKPhone Revo Max 8 Liên hệ 550.000
HKPhone Racer Liên hệ 550.000
HKPhone Racer INNO 800.000 500.000
HKPhone Racer Air 800.000 500.000
HKPhone Revo Lead 800.000 500.000
HKPhone iRevo 800.000 500.000

BẢNG GIÁ THAY CAMERA – PIN- WIFI HKPHONE

Dòng điện thoại Giá thay Camera (VNĐ) Giá thay Pin (VNĐ) Giá thay Wifi (VNĐ)
HKPhone Revo Max 8 Liên hệ 350.000 400.000
HKPhone Racer Liên hệ 350.000 400.000
HKPhone Racer INNO Liên hệ 350.000 400.000
HKPhone Racer Air Liên hệ 350.000 400.000
HKPhone Revo Lead Liên hệ 350.000 400.000
HKPhone iRevo Liên hệ 350.000 400.000