BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN LG

Sửa LG V30  Giá
LG V30 mất nguồn Liên hệ
LG V30 sạc không vào Liên hệ
LG V30 mất wifi Liên hệ
LG V30 mất sóng Liên hệ
LG V30 không nhận sim Liên hệ
Thay loa LG V30 Liên hệ
LG V30 mic nói không nghe Liên hệ
LG V30 mất rung Liên hệ
LG V30 loạn cảm ứng Liên hệ
LG V30 không lên màn hình Liên hệ
Sửa LG Q8  Giá
LG Q8 mất nguồn Liên hệ
LG Q8 sạc không vào Liên hệ
LG Q8 mất wifi Liên hệ
LG Q8 mất sóng Liên hệ
LG Q8 không nhận sim Liên hệ
Thay loa LG Q8 Liên hệ
LG Q8 mic nói không nghe Liên hệ
LG Q8 mất rung Liên hệ
LG Q8 loạn cảm ứng Liên hệ
LG Q8 không lên màn hình Liên hệ
Sửa LG G7  Giá
LG G7 mất nguồn Liên hệ
LG G7 sạc không vào Liên hệ
LG G7 mất wifi Liên hệ
LG G7 mất sóng Liên hệ
LG G7 không nhận sim Liên hệ
Thay loa LG G7 Liên hệ
LG G7 mic nói không nghe Liên hệ
LG G7 mất rung Liên hệ
loạn cảm ứng Liên hệ
LG G7 không lên màn hình Liên hệ
Sửa LG V20  Giá
LG V20 mất nguồn Liên hệ
LG V20 sạc không vào Liên hệ
LG V20 mất wifi Liên hệ
LG V20 mất sóng Liên hệ
LG V20 không nhận sim Liên hệ
Thay loa LG V20 Liên hệ
LG V20 mic nói không nghe Liên hệ
LG V20 mất rung Liên hệ
LG V20 loạn cảm ứng Liên hệ
LG V20 không lên màn hình Liên hệ
LG G2 F320 / DOCOMO / D802  Giá
Thay ổ sim LG G2 Liên hệ
Thay camera LG G2 Liên hệ
Thay mic LG G2 Liên hệ
Thay loa LG G2 Liên hệ
Thay rung LG G2 Liên hệ
Thay chân sạc LG G2 Liên hệ
Sửa LG G2 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G2 Liên hệ
Sửa LG G2 mất sóng Liên hệ
Sửa LG G2 mất imei Liên hệ
Sửa LG G2 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G2 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G2 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G2 bị giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G2 loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa LG G2 mất đèn màn hình Liên hệ
 LG G2 Isai L22  Giá
 Thay ổ sim LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Thay camera LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Thay mic LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Thay loa LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Thay rung LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Thay chân sạc LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 mất nguồn Liên hệ
 Thay wifi LG G2 Isai L22 Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 mất sóng Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 mất imei Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 sạc không vào Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 mất wifi Liên hệ
 Sửa LG G2 Isai L22 bị giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G2 Isai L22 loạn cảm ứng Liên hệ
 LG G3 Isai L24  Giá
 Thay ổ sim LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Thay camera LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Thay mic LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Thay loa LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Thay rung LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Thay chân sạc LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 mất nguồn Liên hệ
 Thay wifi LG G3 Isai L24 Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 mất sóng Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 mất imei Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 sạc không vào Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 mất wifi Liên hệ
 Sửa LG G3 Isai L24 bj giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G3 Isai L24 loạn cảm ứng Liên hệ
 LG G3  Giá
 Thay ổ sim LG G3 Liên hệ
 Thay camera LG G3 Liên hệ
 Thay mic LG G3 Liên hệ
 Thay loa LG G3 Liên hệ
 Thay rung LG G3 Liên hệ
 Thay chân sạc LG G3 Liên hệ
 Sửa LG G3 mất nguồn Liên hệ
 Thay wifi LG G3 Liên hệ
 Sửa LG G3 mất sóng Liên hệ
 Sửa LG G3 mất imei Liên hệ
 Sửa LG G3 sạc không vào Liên hệ
 Sửa LG G3 mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa LG G3 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
 Sửa LG G3 không nhận tai nghe Liên hệ
 Sửa LG G3 bj giật , nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G3 loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa LG G3 mất đèn màn hình Liên hệ
 LG G3 Cat 6  Giá
Thay ổ sim LG G3 Cat 6 Liên hệ
Thay mic LG G3 Cat 6 Liên hệ
Thay loa LG G3 Cat 6 Liên hệ
Thay rung LG G3 Cat 6 Liên hệ
Thay chân sạc LG G3 Cat 6 Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G3 Cat 6 Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 mất sóng Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 mất imei Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG G3 Cat 6 bj giật, nháy màn hình Liên hệ
 Sửa LG G3 Cat 6 loạn cảm ứng Liên hệ
 LG G Pro Giá
Thay ổ sim LG G Pro Liên hệ
Thay camera LG G Pro Liên hệ
Thay mic LG G Pro  Liên hệ
Thay loa LG G Pro Liên hệ
Thay rung LG G Pro Liên hệ
Thay chân sạc LG G Pro Liên hệ
Sửa LG G Pro mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G Pro Liên hệ
Sửa LG G Pro mất sóng Liên hệ
Sửa LG G Pro mất imei Liên hệ
Sửa LG G Pro sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G Pro mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G Pro mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G Pro bị giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G Pro loạn cảm ứng Liên hệ
 LG G Pro 2 Giá
Thay ổ sim LG G Pro 2 Liên hệ
Thay camera LG G Pro 2 Liên hệ
Thay mic LG G Pro 2 Liên hệ
Thay loa LG G Pro 2 Liên hệ
Thay rung LG G Pro 2 Liên hệ
Thay chân sạc LG G Pro 2 Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G Pro 2 Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 mất sóng Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 mất imei Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 bj giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G Pro 2 loạn cảm ứng Liên hệ
 LG GX  Giá
Thay ổ sim LG GX Liên hệ
Thay camera LG GX Liên hệ
Thay mic LG GX Liên hệ
Thay loa LG GX Liên hệ
Thay rung LG GX Liên hệ
Thay chân sạc LG GX Liên hệ
Sửa LG GX mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG GX Liên hệ
Sửa LG GX mất sóng Liên hệ
Sửa LG GX mất imei Liên hệ
Sửa LG GX sạc không vào Liên hệ
Sửa LG GX mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG GX mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG GX không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG GX bị giật , nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG GX mất đèn màn hình Liên hệ
 LG Nexus 4 Giá
Thay ổ sim LG Nexus 4 Liên hệ
Thay camera LG Nexus 4 Liên hệ
Thay mic LG Nexus 4 Liên hệ
Thay loa LG Nexus 4 Liên hệ
Thay rung LG Nexus 4 Liên hệ
Thay chân sạc LG Nexus 4 Liên hệ
Sửa LG Nexus 4  mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG Nexus 4 Liên hệ
Sửa LG Nexus 4 mất sóng Liên hệ
Sửa LG Nexus 4  mất imei Liên hệ
Sửa LG Nexus 4  sạc không vào Liên hệ
Sửa LG Nexus 4  mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG Nexus 4 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG Nexus 4 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG Nexus 4 bị giật , nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG Nexus 4 loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa LG Nexus 4  mất đèn màn hình Liên hệ
 LG Nexus 5  Giá
Thay ổ sim LG Nexus 5 Liên hệ
Thay camera LG Nexus 5 Liên hệ
Thay mic LG Nexus 5 Liên hệ
Thay loa LG Nexus 5 Liên hệ
Thay rung LG Nexus 5 Liên hệ
Thay chân sạc LG Nexus 5 Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG Nexus 5 Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 mất sóng Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 mất imei Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 bj giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG Nexus 5 loạn cảm ứng Liên hệ
 LG G Lex  Giá
Thay ổ sim LG G Lex Liên hệ
Thay camera LG G Lex Liên hệ
Thay mic LG G Lex Liên hệ
Thay loa LG G Lex Liên hệ
Thay rung LG G Lex Liên hệ
Thay chân sạc LG G Lex Liên hệ
Sửa LG G Lex mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G Lex Liên hệ
Sửa LG G Lex mất sóng Liên hệ
Sửa LG G Lex mất imei Liên hệ
Sửa LG G Lex  sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G Lex mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G Lex mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G Lex không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG G Lex bị giật, nháy màn hình Liên hệ
LG VU 2 F200 Giá
Thay ổ sim LG VU 2 Liên hệ
Thay camera LG VU 2 Liên hệ
Thay mic LG VU 2 Liên hệ
Thay loa LG VU 2 Liên hệ
Thay rung LG VU 2 Liên hệ
Thay chân sạc LG VU 2 Liên hệ
Sửa LG VU 2 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG VU 2 Liên hệ
Sửa LG VU 2  mất sóng Liên hệ
Sửa LG VU 2 mất imei Liên hệ
Sửa LG VU 2  sạc không vào Liên hệ
Sửa LG VU 2 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG VU 2 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG VU 2 không nhận tai nghe Liên hệ
LG VU 3 Giá
Thay ổ sim LG Vu 3 Liên hệ
Thay camera LG Vu 3 Liên hệ
Thay mic LG Vu 3 Liên hệ
Thay loa LG Vu 3 Liên hệ
Thay rung LG Vu 3 Liên hệ
Thay chân sạc LG Vu 3 Liên hệ
Sửa LG Vu 3 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi  LG Vu 3 Liên hệ
Sửa LG Vu 3 mất sóng Liên hệ
Sửa LG Vu 3 mất imei Liên hệ
Sửa LG Vu 3 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG Vu 3 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG Vu 3 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG Vu 3  không nhận tai nghe Liên hệ
 LG G4  Giá
Thay ổ sim LG G4  Liên hệ
Thay mic LG G4 Liên hệ
Thay loa LG G4 Liên hệ
Thay rung LG G4 Liên hệ
Thay chân sạc LG G4 Liên hệ
Sửa LG G4 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi  LG G4 Liên hệ
Sửa LG G4 mất sóng Liên hệ
Sửa LG G4 mất imei Liên hệ
Sửa LG G4 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G4 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G4 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G4 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG G4 bj giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G4 loạn cảm ứng Liên hệ
LG V10 Giá
Thay ổ sim LG V10 Liên hệ
Thay mic LG V10 Liên hệ
Thay loa LG V10 Liên hệ
Thay rung LG V10 Liên hệ
Thay chân sạc LG V10 Liên hệ
Sửa LG V10 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG V10 Liên hệ
Sửa LG V10 mất sóng Liên hệ
Sửa LG V10 mất imei Liên hệ
Sửa LG V10 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG V10 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG V10 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG V10 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG V10 bị giật, nháy màn hình Liên hệ
LG G5  Giá
Thay ổ sim LG G5 Liên hệ
Thay mic LG G5 Liên hệ
Thay loa LG G5 Liên hệ
Thay rung LG G5 Liên hệ
Thay chân sạc LG G5 Liên hệ
Sửa LG G5 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G5 Liên hệ
Sửa LG G5 mất sóng Liên hệ
Sửa LG G5 mất imei Liên hệ
Sửa LG G5 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G5 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G5 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG G5 bj giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G5 loạn cảm ứng Liên hệ
LG G6  Giá
Thay ổ sim LG G6 Liên hệ
Thay mic LG G6  Liên hệ
Thay loa LG G6 Liên hệ
Thay rung LG G6 Liên hệ
Thay chân sạc LG G6 Liên hệ
Sửa LG G6 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi LG G6 Liên hệ
Sửa LG G6 mất sóng Liên hệ
Sửa LG G6 mất imei Liên hệ
Sửa LG G6 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG G6 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG G6 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG G6 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG G6 bị giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG G6 loạn cảm ứng Liên hệ
LG Nexus 6 Giá
Thay ổ sim LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay camera LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay mic LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay loa LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay rung LG Nexus 6 Liên hệ
 Thay chân sạc LG Nexus 6 Liên hệ
 Sửa LG Nexus 6 mất nguồn Liên hệ
 Thay wifi LG Nexus 6 Liên hệ
 Sửa LG Nexus 6 mất sóng Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 mất imei Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 sạc không vào Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 không nhận tai nghe Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 bị giật, nháy màn hình Liên hệ
Sửa LG Nexus 6 loạn cảm ứng Liên hệ