BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG WING

Bảng giá Wing

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Wing V40 400.000 300.000
Wing V50 400.000 350.000
Wing Hero 40 400.000 350.000
Wing M40 400.000 350.000
Wing Iris 50 700.000 400.000
Wing VN50 450.000 400.000
Wing S800 Liên hệ 450.000
Wing S700 500.000 500.000
Wing S880 Liên hệ 450.000
Wing 40S Liên hệ 300.000
Wing Hero M50 Liên hệ 350.000
Wing V45 400.000 350.000
Wing Hero 35 Liên hệ 350.000
Wing P4000 650.000 450.000