BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG VIETTEL

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Viettel V8410 Liên hệ 300.000
Viettel V8508 Liên hệ 300.000
Viettel V8506 Liên hệ 350.000
Viettel V8501 Liên hệ 300.000
Viettel V8408 Liên hệ 300.000
Viettel V8411 Liên hệ 350.000
Viettel V8404 Liên hệ 300.000
Viettel V8403 Liên hệ 300.000