Thay màn hình mặt kính cảm ứng iPad


Chọn loại điện thoại để sửa

Hoặc liên hệ với chúng tôi ngay nếu không tìm thấy dịch vụ đúng nhu cầu của bạn!!!

 

 iPad 1 – 2 – 3 – 4

 iPad Mini 1 – 2 – 3 – 4

 iPad Air 1 – 2

iPad Pro 9.7 – 12.9

0919345877