BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN SAMSUNG

Samsung Galaxy S7 Edge  Giá
Thay loa Samsung S7 Edge Liên hệ
Thay mic Samsung S7 Edge Liên hệ
Thay chân sạc Samsung S7 Edge Liên hệ
Thay rung Samsung S7 Edge Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge không lên mang hình Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge không vào camera Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung S7 Edge sọc màn hình Liên hệ
Samsung Galaxy S7  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S7 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S7 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S7 Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S7 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 không vào camera Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S7 sọc màn hình Liên hệ
Samsung Galaxy S6 Edge Plus  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus không vào camera Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge Plus sọc màn hình Liên hệ
Samsung Galaxy S6 Edge  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 Edge  không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy S6  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S6 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S6 Liên hệ
Thay chân sạc samsung galaxy s6 Liên hệ
Thay rung samsung galaxy s6 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S6 không vào được camera Liên hệ
Samsung Galaxy S5 Giá
Thay loa Samsung Galaxy S5 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S5 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S5 Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S5 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S5 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy S4 Giá
Thay loa Samsung Galaxy S4 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S4 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S4 Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S4 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4  mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4  sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S4 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy S3  Giá
Thay loa Samsung Galaxy S3 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S3 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S3 Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S3 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 không lên màn hình Liên hệ
Sửa samsung galaxy s3 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3  mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S3 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy Note 2 Giá
Thay loa Samsung Note 2 Liên hệ
Thay mic Samsung Note 2 Liên hệ
Thay chân Samsung Note 2 Liên hệ
Thay rung Samsung Note 2 Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 2 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy Note 3  Giá
Thay loa Samsung Note 3 Liên hệ
Thay mic Samsung Note 3 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Note 3 Liên hệ
Thay rung Samsung Note 3 Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 3 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy Note 4  Giá
Thay loa Samsung Note 4 Liên hệ
Thay mic Samsung Note 4 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Note 4 Liên hệ
Thay rung Samsung Note 4 Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Note 4  mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Note 4  sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Note 4  không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Note 4 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 4  không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy Note 5 Giá
Thay loa Samsung Note 5 Liên hệ
Thay mic Samsung Note 5 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Note 5 Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 không nhận bút Liên hệ
Thay rung Samsung Note 5 Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note 5 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy Note Edge Giá
Thay loa Samsung Note Edge Liên hệ
Thay mic Samsung Note Edge Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Note Edge Liên hệ
Thay rung Samsung Note Edge Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge  mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge  mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Note Edge không vào camera Liên hệ
Samsung A5  Giá
Sửa Samsung A5 mất nguồn Liên hệ
Sửa samsung A5 mất sóng Liên hệ
Sửa samsung A5 mất wifi Liên hệ
Sửa samsung A5 sạc không vào Liên hệ
Sửa samsung A5 mic nói không nghe Liên hệ
Sửa samsung A5 loa không nghe Liên hệ
Sửa samsung A5 không vào được camera Liên hệ
Sửa samsung A5 không nhận sim Liên hệ
Sửa samsung A5 liệt cảm ứng Liên hệ
Samsung A7 Giá
 Sửa Samsung A7 mất nguồn Liên hệ
 Sửa samsung A7 mất sóng Liên hệ
 Sửa samsung A7 mất wifi Liên hệ
 Sửa samsung A7 sạc không vào Liên hệ
 Sửa samsung A7 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa samsung A7 loa không nghe Liên hệ
 Sửa samsung A7 không vào được camera Liên hệ
 Sửa samsung A7 không nhận sim Liên hệ
 Sửa samsung A7 liệt cảm ứng Liên hệ
 Samsung A8  Giá
 Sửa Samsung A8 mất nguồn Liên hệ
 Sửa Samsung A8 mất sóng Liên hệ
 Sửa Samsung A8 mất wifi Liên hệ
 Sửa Samsung A8 sạc không vào Liên hệ
 Sửa Samsung A8 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa Samsung A8 loa không nghe Liên hệ
 Sửa Samsung A8 không vào được camera Liên hệ
 Sửa Samsung A8 không nhân sim Liên hệ
 Sửa  Samsung A8 liệt cảm ứng Liên hệ
Samsung E5  Giá
 Sửa Samsung  E5 mất nguồn Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 mất sóng Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 mất wifi Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 sạc không vào Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 loa không nghe Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 không vào được camera Liên hệ
Sửa Samsung  E5 không nhận sim Liên hệ
 Sửa Samsung  E5 liệt cảm ứng Liên hệ
Samsung E7 Giá
 Sửa Samsung  E7 mất nguồn Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 mất sóng Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 mất wifi Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 sạc không vào Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 loa không nghe Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 không vào được camera Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 không nhận sim Liên hệ
 Sửa Samsung  E7 liệt cảm ứng Liên hệ
Samsung Galaxy S8 Giá
Thay loa Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S8 Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 không vào camera Liên hệ
Samsung Galaxy S8 Plus Giá
Thay loa Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Thay mic Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Thay rung Samsung Galaxy S8 Plus Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất nguồn Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất wifi Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus  sạc không vào Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus  mất sóng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus không nhận sim Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus không lên màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus  liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus sọc màn hình Liên hệ
Sửa Samsung Galaxy S8 Plus không vào camera Liên hệ
Samsung Ego S9402 Giá
 Sửa Samsung Ego S9402 mất nguồn Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 mất sóng Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 không nhận sim Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 sạc pin không vào Liên hệ
Sửa Samsung Ego S9402 phím bấm không ăn Liên hệ
Sửa Samsung Ego S9402 mất rung Liên hệ
 Sửa Samsung Ego S9402 không lên màn hình Liên hệ