BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG OPPO

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Oppo Find 5 X909 900.000 400.000
Oppo Find 3 X905 900.000 450.000
Oppo R5 R8106 / R8107 1.700.000 450.000
Oppo R7 1.800.000 450.000
Oppo R7s 1.000.000 450.000
Oppo R7 Plus 2.100.000 450.000
Oppo A51 600.000 300.000
Oppo R6007 1.100.000 450.000
Oppo F1 600.000 300.000
Oppo F1 Plus 1.400.000 400.000
Oppo F1S 700.000 300.000
Oppo F1s 2017 600.000 350.000
Oppo F3 700.000 300.000
Oppo F3 Plus 800.000 300.000
Oppo F3 Lite 700.000 300.000
Oppo Neo 5 R1201 550.000 300.000
Oppo Neo 7 (A33W) 600.000 300.000
Oppo Neo 9 (A37) 700.000 300.000
Oppo F5 650.000 300.000
Oppo R11 950.000 400.000
Oppo R11 Plus 950.000 400.000
Oppo A77 700.000 350.000
Oppo R11s Liên hệ Liên hệ
Oppo R11s Plus Liên hệ Liên hệ
Oppo A71 700.000 400.000
Oppo A79 Liên hệ Liên hệ
Oppo A75 Liên hệ Liên hệ
Oppo A75s Liên hệ Liên hệ
Oppo A83 Liên hệ 450.000
Oppo A83 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo F7 750.000 300.000
Oppo F9 800.000 300.000
Oppo Find X 6.000.000 1.200.000
Oppo A3S 800.000 300.000
Oppo A71 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo A71K 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo Realme 3 700.000 350.000
Oppo Realme 2 650.000 300.000
Oppo Realme 2 Pro 700.000 300.000
Oppo Realme C1 650.000 300.000
Oppo Realme C2 700.000 300.000
Oppo F5 Youth 750.000 400.000
Oppo F7 Youth 800.000 400.000
Oppo A7 750.000 350.000
Realme U1 Liên hệ Liên hệ
Oppo R17 Pro Liên hệ Liên hệ
Realme A1 Liên hệ Liên hệ
Oppo F11 950.000 400.000
Oppo A1K 700.000 350.000
Oppo A5S 700.000 300.000
Realme X Lite 800.000 400.000
Oppo Reno 3.500.000 700.000
Oppo R15 2.700.000 600.000
Oppo R17 3.200.000 900.000
OPPO K1 3.200.000 900.000
OPPO R15X 3.200.000 900.000
Oppo F11 900.000 400.000
Oppo F11 Pro 850.000 400.000
Realme 3 Pro 750.000 350.000
Oppo F9 Pro 750.000 400.000
Oppo A9 Liên hệ Liên hệ
Oppo K3 2.400.000 500.000
Oppo A9 2020 750.000 350.000
Oppo Reno 2 F 2.400.000 500.000
Oppo Reno 2 Z 2.400.000 500.000
Oppo Reno 2 4.000.000 600.000
OPPO Reno Ace 3.300.000 600.000
OPPO A5 2020 750.000 350.000
Oppo K5 2.400.000 600.000
OPPO A11 Liên hệ Liên hệ
OPPO Real me X 2.400.000 500.000
OPPO Reno 3 5G Liên hệ Liên hệ
Oppo Reno 3 Pro 5G 5.200.000 1.800.000
OPPO Reno S Liên hệ Liên hệ
OPPO A8 800.000 350.00
OPPO A91 2.800.000 600.000
OPPO F15 2.900.000 600.000
OPPO Find X2 5.200.000 1.800.000
OPPO A31 700.000 350.000
OPPO A92 1.000.000 400.000
OPPO A52 1.000.000 400.000
OPPO Reno4 Liên hệ Liên hệ
Oppo Reno4 Pro 5.200.000 1.800.000
Oppo K7 5G Liên hệ Liên hệ
Oppo A72 5G Liên hệ Liên hệ
Oppo A12s Liên hệ Liên hệ
Oppo A12 Liên hệ Liên hệ
Realme X2 Pro 3.300.000 600.000
Realme 5 Pro 900.000 Liên hệ
Realme XT Pro Liên hệ Liên hệ
Realme XT Liên hệ Liên hệ
Realme X2 Liên hệ Liên hệ
Realme Q 900.000 400.000
Realme 5 850.000 400.000
Realme 3i Liên hệ Liên hệ
Realme X50 Liên hệ Liên hệ
Realme 5i 800.000 350.000
Realme 6 800.000 350.000
Reajme c3 800.000 350.000
Realme 5s 800.000 350.000
Realme X50 Lite Liên hệ Liên hệ
Realme X50 Pro Liên hệ Liên hệ
Realme 6i Liên hệ Liên hệ
Realme C11 900.000 400.000
Realme C15 Liên hệ Liên hệ
Realme V5 Liên hệ Liên hệ

BẢNG GIÁ PIN OPPO

Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Oppo F7 500.000
Oppo F9 500.000
Oppo A3s 450.000
Oppo F1s 400.000
Oppo F1 400.000
Oppo F1 Plus 450.000
Oppo F5 450.000
Oppo F3 400.000
Oppo F3 Plus 450.000
Oppo A37 Neo 9 400.000
Oppo A57 450.000
Oppo A39 400.000
Oppo A77 450.000
Oppo R7 400.000
Oppo R7s 450.000
Oppo R7 Plus 450.000
Oppo Neo 7 A33w 400.000
Oppo a3s 400.000
Realme c1 400.000
Realme c2 400.000
Realme 2 400.000
Realme 2 pro 400.000
Oppo a7 400.000
Oppo f11 400.000
Oppo f11 pro 450.000
Reame 3 pro 450.000
Oppo a5 2020 450.000
Oppo 9 2020 450.000
Realme x 500.000
Oppo k5 500.000
Oppo reno 2 500.000
Oppo reno 2f 500.000
Oppo k3 500.000
Oppo a1k 450.000
Oppo a5s 450.000
Oppo r17 450.000
Oppo r15 450.000
Oppo a92 450.000
Oppo a52 45.000
Realne c3 450.000

BẢNG GIÁ NẮP LƯNG OPPO

Dòng điện thoại Giá nắp lưng (VNĐ)
Oppo Find X 400.000
Oppo F11 350.000
Oppo F11 Pro 300.000
Oppo R15 300.000
Reno 2 300.000
Reno 2f 300.000

BẢNG GIÁ VỎ OPPO

Dòng điện thoại Giá vỏ