BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG OPPO

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Oppo R7 liên hệ 450.000
Oppo R7s liên hệ 450.000
Oppo R7 Plus liện hệ 450.000
Oppo F1 600.000 400.000
Oppo F1 Plus liên hệ 400.000
Oppo F1S 700.000 350.000
Oppo F1s 2017 700.000 350.000
Oppo F3 700.000 350.000
Oppo F3 Plus 800.000 350.000
Oppo F3 Lite 700.000 350.000
Oppo Neo 9 (A37) 700.000 350.000
Oppo F5 650.000 350.000
Oppo R11 950.000 400.000
Oppo R11 Plus 950.000 400.000
Oppo A77 700.000 350.000
Oppo R11s Liên hệ 400.000
Oppo R11s Plus Liên hệ 400.000
Oppo A71 700.000 400.000
Oppo A83 Liên hệ 450.000
Oppo A83 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo F7 850.000 300.000
Oppo F9 900.000 300.000
Oppo Find X liên hệ 1.200.000
Oppo A3S 800.000 400.000
Oppo A71 2018 Liên hệ 400.000
Oppo A71K 2018 Liên hệ 400.000
Oppo Realme 3 850.000 400.000
Oppo Realme 2 800.000 400.000
Oppo Realme 2 Pro 800.000 400.000
Oppo Realme C1 750.000 400.000
Oppo Realme C2 750.000 400.000
Oppo F5 Youth 800.000 400.000
Oppo F7 Youth 800.000 400.000
Oppo A7 750.000 350.000
Oppo R17 Pro Liên hệ Liên hệ
Oppo F11 950.000 400.000
Oppo A1K 750.000 400.000
Oppo A5S 850.000 400.000
Realme X Lite 900.000 400.000
Oppo Reno liên hệ 600.000
Oppo R15 1.900.000 600.000
Oppo R17 1.900.000 600.000
OPPO K1 liên hệ 600.000
OPPO R15X 3.200.000 600.000
Oppo F11 900.000 400.000
Oppo F11 Pro 900.000 400.000
Realme 3 Pro 850.000 400.000
Oppo F9 Pro 850.000 400.000
Oppo K3 2.200.000 500.000
Oppo A9 2020 850.000 400.000
Oppo Reno 2 F liên hệ 600.000
Oppo Reno 2 Z liên hệ 500.000
Oppo Reno 2 liên hệ 600.000
OPPO Reno Ace liên hệ 600.000
OPPO A5 2020 850.000 400.000
Oppo K5 liên hệ 600.000
OPPO A11 850.000 400.000
OPPO Realme X 2.100.000 500.000
OPPO Reno 3 5G Liên hệ 600.000
Oppo Reno 3 Pro 5G liên hệ 1.500.000
OPPO A8 850.000 400.00
OPPO A91 2.4.000 600.000
OPPO F15 2.900.000 600.000
OPPO Find X2 liên hệ 1.500.000
OPPO A31 850.000 400.000
OPPO A92 900.000 400.000
OPPO A52 900.000 400.000
OPPO Reno4 3.200.000 600.000
Oppo Reno4 Pro 3.800.000 1.500.000
Oppo A12 900.000 400.000
Realme X2 Pro 3.300.000 700.000
Realme 5 Pro 900.000 400.000
Realme XT Pro Liên hệ Liên hệ
Realme XT Liên hệ 600.000
Realme X2 2.4.000.000 600k
Realme Q 900.000 400.000
Realme 5 850.000 400.000
Realme 3i Liên hệ Liên hệ
Realme X50 Liên hệ Liên hệ
Realme 5i 800.000 350.000
Realme 6 800.000 350.000
Reajme c3 800.000 350.000
Realme 5s 800.000 350.000
Realme X50 Lite Liên hệ Liên hệ
Realme X50 Pro 3.200.000 700.000
Realme 6i 900.000 400.000
Realme C11 900.000 400.000
Realme C15 950.000 450.000
realme c21y liên hệ 450.000
Realme V5 Liên hệ Liên hệ
realme nzo 30a liên hệ 500.000
realme nazo 50i liên hệ 500.000
realme 9i liên hệ 500.000

BẢNG GIÁ PIN OPPO

Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Oppo F7 500.000
Oppo F9 500.000
Oppo A3s 450.000
Oppo F1s 400.000
Oppo F1 400.000
Oppo F1 Plus 450.000
Oppo F5 450.000
Oppo F3 400.000
Oppo F3 Plus 450.000
Oppo A37 Neo 9 400.000
Oppo A57 450.000
Oppo A39 400.000
Oppo A77 450.000
Oppo R7 400.000
Oppo R7s 450.000
Oppo R7 Plus 450.000
Oppo Neo 7 A33w 400.000
Oppo a3s 400.000
Realme c1 400.000
Realme c2 400.000
Realme 2 400.000
Realme 2 pro 400.000
Oppo a7 400.000
Oppo f11 400.000
Oppo f11 pro 450.000
Reame 3 pro 450.000
Oppo a5 2020 450.000
Oppo 9 2020 450.000
Realme x 500.000
Oppo k5 500.000
Oppo reno 2 500.000
Oppo reno 2f 500.000
Oppo k3 500.000
Oppo a1k 450.000
Oppo a5s 450.000
Oppo r17 450.000
Oppo r15 450.000
Oppo a92 450.000
Oppo a52 45.000
Realne c3 450.000

BẢNG GIÁ NẮP LƯNG OPPO

Dòng điện thoại Giá nắp lưng (VNĐ)
Oppo Find X 400.000
Oppo F11 350.000
Oppo F11 Pro 300.000
Oppo R15 300.000
Reno 2 300.000
Reno 2f 300.000

BẢNG GIÁ VỎ OPPO

Dòng điện thoại Giá vỏ