Dòng Giá pin (VNĐ)
Nokia X7 7.1 Plus 600.000
Nokia X6 6.1 Plus 600.000
Nokia X5 5.1 Plus 400.000
Nokia 2 400.000
Nokia 5 450.000
Nokia 6 450.000
Nokia 7 450.000
Nokia 8 450.000
Nokia 8.1 Plus 550.000
Nokia 7 Plus 550.000
Nokia 3.1 Plus 400.000