BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG LG

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
LG G2 Isai L22 1.200.000 600.000
LG G2 F320 Docomo Verizon D805 1.000.000 400.000
LG G3 Isai FL24 1.200.000 650.000
LG G3 F400 / D850 / F460 500.000 300.000
LG G4 700.000 400.000
LG G5 1.500.000 600.000
LG G6 1.000.000 400.000
LG G7 1.800.000 500.000
LG G8 3.800.000 800.000
LG VU1 F100 / P895 600.000 500.000
LG VU2 F200 550.000 400.000
LG VU3 F300 700.000 550.000
LG LTE2 F160 450.000 400.000
LG LTE3 F260 600.000 600.000
LG V10 H900/H901 1.000.000 400.000
LG V20 1.600.000 400.000
LG V30 3.200.000 1.200.000
LG V40 3.000.000 800.000
LG Optimus F6 D505 / D500 600.000 500.000
LG Optimus G F180 / E970 / E975 1.000.000 400.000
LG Optimus GK F220 1.650.000 500.000
LG G Pro F240 E980 / E988 550.000 400.000
LG G Pro 2 F350 / F837 1.200.000 550.000
LG GX F310 550.000 500.000
LG Nexus 4 E960 1.000.000 450.000
LG Nexus 5 D820 1.100.000 400.000
LG G Flex 2.200.000 Liên hệ
LG G Flex 2 1.800.000 Liên hệ
LG MAGNA H502F / H500F 1.300.000 Liên hệ
LG L40 Dual D170 600.000 450.000
LG L65 D280 700.000 500.000
LG L70 Dual D325 / D320 600.000 500.000
LG L80 Dual D380 750.000 600.000
LG L90 Dual D410 / D405 600.000 500.000
LG K10 1.100.000 450.000
LG V10 1.000.000 450.000
LG V50 3.000.000 800.000
LG G8X Liên hệ Liên hệ
LG X4 Liên hệ Liên hệ
LG W30 Liên hệ Liên hệ
LG V60S Liên hệ Liên hệ
LG K50S Liên hệ Liên hệ
LG G9 Liên hệ Liên hệ
LG V60 Liên hệ Liên hệ
LG K31 Liên hệ Liên hệ

BẢNG GIÁ NẮP LƯNG

Dòng điện thoại Giá nắp lưng (VNĐ)
LG G6 300.000
LG G7 350.000
LG V30 350.000
LG V40 450.000
LG G8 450.000

BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CAMERA SAU LG

Dòng LG Giá kính camera (VNĐ)
LG V20 150.000
LG V10 150.000
LG G6 150.000
LG G2 150.000
LG V30 150.000