BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG SONY

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Sony XZ4 Liên hệ Liên hệ
Sony L3 Liên hệ Liên hệ
Sony XA3 Liên hệ Liên hệ
Sony XA3 Ultra Liên hệ Liên hệ
Sony XA2 Plus Liên hệ Liên hệ
Sony XZ3 Liên hệ Liên hệ
Sony XZ2 Compact Liên hệ Liên hệ
Sony XZ2 1.900.000 800.000
Sony L2 950.000 600.000
Sony XA2 Ultra 1.500.000 500.000
Sony XA2 Liên hệ Liên hệ
Sony ZG Compact Liên hệ Liên hệ
Sony R1 Plus Liên hệ Liên hệ
Sony R1 Liên hệ Liên hệ
Sony XA1 Plus 1.800.000 500.000
Sony XZ Liên hệ 600.000
Sony C5 Ultra Dual 1.500.000 900.000
Sony M5 Dual 1.200.000 500.000
Sony XA 1.100.000 400.000
Sony Z1 1.000.000 400.000
Sony Z3 900.000 350.000
Sony Z Ultra 1.200.000 550.000
Sony Z5 1.200.000 450.000
Sony Z5 Premium 1.600.000 650.000
Sony Z3 Mini / Compact 1.200.000 600.000
Sony Z3 Plus 1.200.000 600.000
Sony Z1 Mini / Compact 800.000 500.000
Sony Z1S T-Mobile 900.000 500.000
Sony T2 Ultra Dual 800.000 400.000
Sony XA Ultra 1.300.000 450.000
Sony XA1 700.000 400.000
Sony XA1 Ultra 1.300.000 450.000
Sony XZS Liên hệ Liên hệ
Sony XZ Premium Liên hệ Liên hệ
Sony Xperia XZ Dual Liên hệ Liên hệ
Sony XZ1 Liên hệ Liên hệ
Sony XZ1 Compact Liên hệ Liên hệ
Sony Xperia R1 Liên hệ Liên hệ
Sony Xperia R1 Plus Liên hệ Liên hệ
Sony Xperia L1 800.000 500.000
Sony 10 Plus 800.000 500.000
Sony Xperia 10 800.000 500.000
Sony Xperia 1 800.000 500.000
Sony Xperia 2 800.000 500.000
Sony 20 Plus 800.000 500.000
Sony 20 800.000 500.000
Sony Xperia 8 800.000 500.000
Sony Xperia 3 800.000 500.000
Sony Xperia 5 800.000 500.000
Xperia 1 II liên hệ 1.200.00

BẢNG GIÁ PIN SONY

Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Sony XZ 450.000
Sony XA Ultra 400.000
Sony XZ1 500.000
Sony L1 350.000
Sony XA1 Plus 450.000
Sony C3 400.000
Sony C4 400.000
Sony Z2 350.000
Sony Z3 350.000
Sony Z4 450.000
Sony Z5 450.000
Sony XA 400.000
Sony X 400.000
Sony C5 450.000
Sony M4 400.000
Sony C5 Ultra 450.000
Sony XA2 Ultra 500.000
Sony XA2 450.000