Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Oppo F7 500.000
Oppo F9 500.000
Oppo A3s 450.000
Oppo F1s 400.000
Oppo F1 400.000
Oppo F1 Plus 450.000
Oppo F5 450.000
Oppo F3 400.000
Oppo F3 Plus 450.000
Oppo A37 Neo 9 400.000
Oppo A57 450.000
Oppo A39 400.000
Oppo A77 450.000
Oppo R7 400.000
Oppo R7s 450.000
Oppo R7 Plus 450.000
Oppo Neo 7 A33w 400.000