Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Sony XZ 450.000
Sony XA Ultra 400.000
Sony XZ1 500.000
Sony L1 350.000
Sony XA1 Plus 450.000
Sony C3 400.000
Sony C4 400.000
Sony Z2 350.000
Sony Z3 350.000
Sony Z4 450.000
Sony Z5 450.000
Sony XA 400.000
Sony X 400.000
Sony C5 450.000
Sony M4 400.000
Sony C5 Ultra 450.000
Sony XA2 Ultra 500.000
Sony XA2 450.000