BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG COOLPAD

Dòng Điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
CoolPad Star F103 800.000 350.000
CoolPad Sky E501 900.000 400.000
CoolPad Sky 3 (E502)  900.000  450.000
CoolPad Fancy 3 (E503) 900.000 450.000
CoolPad Sky Mini (E560)  900.000  450.000
Coolpad Fancy (E561) 900.000  450.000
CoolPad Max Lite (R108) 900.000 450.000
CoolPad Max A8 Liên hệ 600.000