BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG LG

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
LG G4 700.000 400.000
LG G5 1.500.000 600.000
LG G6 1.500.000 500.000
LG G7 1.600.000 500.000
LG G8 3.800.000 800.000
LG V20 700.000 400.000
LG V30 liên hệ 900.000
LG V40 2.200.000 800.000
LG K10 1.100.000 400.000
LG V10 1.000.000 450.000
LG V50 2.200.00 800.000
LG G8X 2.000.000 600.000
LG Wing 3.600.000 1.200.000
LG W30 Liên hệ Liên hệ
LG V60S Liên hệ Liên hệ
LG K50S Liên hệ Liên hệ
LG G9 Liên hệ 900.000
LG V60 Liên hệ 800.000
LG K31 Liên hệ Liên hệ

BẢNG GIÁ NẮP LƯNG

Dòng điện thoại Giá nắp lưng (VNĐ)
LG G6 300.000
LG G7 350.000
LG V30 350.000
LG V40 450.000
LG G8 450.000

BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CAMERA SAU LG

Dòng LG Giá kính camera (VNĐ)
LG V20 150.000
LG V10 150.000
LG G6 150.000
LG G2 150.000
LG V30 150.000