BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG OPPO

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Oppo U701 Ulike 500.000 350.000
Oppo Find Way U705 800.000 350.000
Oppo Find Way S U707 800.000 450.000
Oppo Real R801 450.000 300.000
Oppo Real R803 450.000 350.000
Oppo Real R805 / R807 500.000 450.000
Oppo Joy R1001 500.000 350.000
Oppo R811 Real 450.000 350.000
Oppo Find Clover R815 700.000 400.000
Oppo Yoyo R2001 700.000 350.000
Oppo Find X903 800.000 400.000
Oppo Find 7 X9007 / X9006 900.000 350.000
Oppo Find Muse R821 400.000 300.000
Oppo Find 5 Mini R827 750.000 400.000
Oppo Find Piano R8113 / R813 500.000 350.000
Oppo R1 R829 800.000 400.000
Oppo Neo R831 700.000 350.000
Oppo R8007 / R8001 / R1S 700.000 350.000
Oppo Find 5 X909 900.000 400.000
Oppo Find 3 X905 900.000 450.000
Oppo R5 R8106 / R8107 1.700.000 450.000
Oppo R7 1.800.000 450.000
Oppo R7s 1.300.000 450.000
Oppo R7 Plus 2.100.000 450.000
Oppo A51 600.000 300.000
Oppo R6007 1.100.000 450.000
Oppo F1 700.000 300.000
Oppo F1 Plus 1.400.000 450.000
Oppo F1S 650.000 300.000
Oppo F1s 2017 Liên hệ Liên hệ
Oppo F3 800.000 350.000
Oppo F3 Plus 850.000 400.000
Oppo F3 Lite 800.000 350.000
Oppo Neo 5 R1201 550.000 300.000
Oppo Neo 7 (A33W) 700.000 350.000
Oppo Neo 9 (A37) 700.000 350.000
Oppo F5 800.000 350.000
Oppo R11 1.700.000 450.000
Oppo R11 Plus Liên hệ Liên hệ
Oppo A77 850.000 450.000
Oppo R11s Liên hệ Liên hệ
Oppo R11s Plus Liên hệ Liên hệ
Oppo A71 950.000 400.000
Oppo A79 Liên hệ Liên hệ
Oppo A75 Liên hệ Liên hệ
Oppo A75s Liên hệ Liên hệ
Oppo A83 Liên hệ 450.000
Oppo A83 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo F7 (new) 800.000 400.000
Oppo F9 (new) 900.000 450.000
Oppo Find X (new) 6.000.000 2.450.000
Oppo A3S 600.000 350.000
Oppo A71 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo A71K 2018 Liên hệ Liên hệ
Oppo Realme 3 Liên hệ 500.000
Oppo Realme 2 800.000 450.000
Oppo Realme 2 Pro 1.000.000 450.000
Oppo Realme C1 800.000 400.000
Oppo F5 Youth 750.000 400.000
Oppo F7 Youth 800.000 400.000
Oppo A7 (new) Liên hệ Liên hệ
Realme U1 (new) Liên hệ Liên hệ
Oppo R17 Pro (new) Liên hệ Liên hệ
Realme A1 (new) Liên hệ Liên hệ
Oppo A7 (new) Liên hệ Liên hệ