BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE

iPhone 5 Giá
Sửa iPhone 5 mất nguồn 300.000 => 1.00.000
Sửa iPhone 5 sạc không vào 350.000 => 550.000
Sửa iPhone 5 mất cảm biến xoay 400.000
Sửa iPhone 5 không nhận usb  500.000
Sửa iPhone 5 mất sóng  500.000
Sửa iPhone 5 mất wifi 600.000
Sửa iPhone 5 không vào được camera  350.000
Sửa iPhone 5 liệt cảm ứng 450.000
Sửa iPhone 5 sọc màn hình 500.000
Sửa iPhone 5 mất loa 250.000
Sửa iPhone 5 không rung  250.000
Sửa iPhone 5 mic nói không nghe 300.000
Mở icloud iPhone 5  1.600.000
Sửa hao nguồn iPhone 5 500.000
Sửa iPhone 5 treo cap Liên hệ
 iPhone 5S  Giá
Sửa iPhone 5S mất nguồn 400.000 => 1.200.000
Sửa iPhone 5S sạc không vào  350.000 => 600.000
Sửa iPhone 5S mất cảm biến xoay 500.000
Sửa iPhone 5S không nhận usb 550.000
Sửa iPhone 5S mất sóng  600.000
Sửa iPhone 5S mất wifi 650.000
Sửa iPhone 5S không vào được camera 400.000
Sửa iPhone 5S liệt cảm ứng 600.000
Sửa iPhone 5S không rung 300.000
Sửa iPhone 5S sọc màn hình  600.000
Sửa iPhone 5S mất loa 300.000
Sửa iPhone 5S mic nói không nghe  350.000
Mở iCloud iPhone 5S 1.800.000
Sửa iPhone 5S hao nguồn  (Hao pin)  500.000
Sửa iPhone 5S treo cap Liên hệ
Sửa iPhone 5S không nhận vân tay  600.000
 iPhone 5SE Giá
Sửa iPhone 5SE mất nguồn 400.000 => 1.00.000
Sửa iPhone 5SE sạc không vào 350.000 => 550.000
Sửa iPhone 5SE mất cảm biến xoay 500.000
Sửa iPhone 5SE không nhận usb 500.000
Sửa iPhone 5SE mất sóng 600.000
Sửa iPhone 5SE không rung 350.000
Sửa iPhone 5SE mất wifi 700.000
 Sửa iPhone 5SE không vào được camera 450.000
 Sửa iPhone 5SE liệt cảm ứng 600.000
 Sửa iPhone 5SE sọc màn hình  600.000
 Sửa iPhone 5SE mất loa 350.000
 Sửa iPhone 5SE mic nói không nghe 350.000
 Sửa hao nguồn iPhone 5SE (hao pin) 700.000
 Thay pin iPhone 5SE  300.000
 Sửa iPhone 5SE treo cap Liên hệ 
 iPhone 6 Giá
Sửa iPhone 6 mất nguồn 500.000 => 1.500.000
Sửa iPhone 6 sạc không vào 400.000 => 700.000
Sửa iPhone 6 mất cảm biến xoay 500.000
Sửa iPhone 6 không nhận usb 600.000
Sửa iPhone 6 mất sóng  600.000
Sửa iPhone 6 mất wifi 800.000
Sửa iPhone 6 không vào được camera 450.000
Sửa iPhone 6 liệt cảm ứng, loạn cảm ứng  800.000
Sửa iPhone 6 sọc màn hình 700.000
Sửa iPhone 6 mất loa 300.000
Sửa iPhone 6 không rung 350.000
Sửa iPhone 6 mic nói không nghe 350.000
Mở iCloud iPhone 6  5.500.000
Sửa iPhone 6 treo cap  Liên hệ
Sửa iPhone 6 không nhận vân tay 700.000
 iPhone 6 Plus Giá
 Sửa iPhone 6 Plus sọc màn hình  700.000
 Sửa iPhone 6 Plus mất loa  300.000
 Sửa iPhone 6 Plus mic nói không nghe 350.000
 Sửa iPhone 6 Plus không nhận vân tay 700.000
 Sửa iPhone 6 Plus treo cap  Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus không rung  350.000
 Sửa iPhone 6 Plus mất nguồn  500.000 => 1.200.000
 Sửa iPhone 6 Plus sạc không vào 400.000
 Sửa iPhone 6 Plus mất cảm biến xoay 500.000
 Sửa iPhone 6 Plus không nhận usb 500.000
 Sửa iPhone 6 Plus mất sóng 700.000
 Sửa iPhone 6 Plus mất wifi 900.000
 Sửa iPhone 6 Plus không vào được camera 450.000
 Sửa iPhone 6 Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng 700.000
 iPhone 6S Giá
Sửa iPhone 6S mất nguồn 500.000 => 1.500.000
Sửa iPhone 6S sạc không vào 500.000
Sửa iPhone 6S mất cảm biến xoay 700.000
Sửa iPhone 6S không nhận usb 500.000
Sửa iPhone 6S mất sóng 800.000
Sửa iPhone 6S mất wifi 1.000.000
Sửa iPhone 6S không vào được camera 600.000
Sửa iPhone 6S liệt cảm ứng, loạn cảm ứng 1.000.000
Sửa iPhone 6S sọc màn hình 1.000.000
Sửa iPhone 6S mất loa 400.000
Sửa iPhone 6S mic nói không nghe 400.000
Sửa iPhone 6s không nhận vân tay 900.000
 Sửa iPhone 6s không rung 400.000
Sửa iPhone 6s treo cap Liên hệ 
iPhone 6S Plus  Giá
Sửa iPhone 6S Plus mất nguồn 500.000 => 1.500.000
Sửa iPhone 6S Plus sạc không vào 500.000
Sửa iPhone 6S Plus mất cảm biến xoay 700.000
Sửa iPhone 6S Plus không nhận usb  500.000
Sửa iPhone 6S Plus mất sóng  800.000
Sửa iPhone 6S Plus mất wifi 1.200.000
Sửa iPhone 6S Plus  không vào được camera 600.000
Sửa iPhone 6S Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng 1.000.000
Sửa iPhone 6S Plus sọc màn hình  1.000.000
Sửa iPhone 6S Plus mất loa   400.000
Sửa iPhone 6S Plus mic nói khôn nghe 400.000
Sửa iPhone 6S Plus mất rung 400.000
Sửa iPhone 6S Plus không nhận vân tay  900.000
Sửa iPhone 6S Plus treo cap Liên hệ 
iPhone 7 Giá
 Sửa iPhone 7 không nhận USB Liên hệ
 Sửa iPhone 7  mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 7  mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 7 không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 7 liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 7 sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất rung Liên hệ
 Sửa iPhone 7 không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 7 treo cap Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 7 sạc không vào Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất cảm biến xoay Liên hệ
iPhone 7S Giá
 Sửa iPhone 7S mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 7S sạc không vào Liên hệ
 Sửa iPhone 7S mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa iPhone 7S không nhận usb Liên hệ
 Sửa iPhone 7S mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 7S mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 7S không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 7S liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 7S sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 7S mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 7S mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 7S mất rung Liên hệ
 Sửa iPhone 7S không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 7S  treo cap Liên hệ
iPhone 7 Plus Giá
 Sửa iPhone 7 Plus mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus sạc không vào  Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus không nhận usb Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus  không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus  liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất rung Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus treo cap Liên hệ
iPhone 7S Plus Giá
Sửa iPhone 7S Plus mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 7S  Plus mic nói không nghe Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus mất rung Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus không nhận vân tay Liên hệ
Sửa iPhone 7S Plus treo cap Liên hệ