BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE

iPhone 5 Giá
Sửa iPhone 5 mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 5 sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 5 không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 5 mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 5 mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 5 không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 5 liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 5 sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 5 mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 5 không rung Liên hệ
Sửa iPhone 5 mic nói không nghe Liên hệ
Mở icloud iPhone 5 Liên hệ
Sửa hao nguồn iPhone 5 Liên hệ
Sửa iPhone 5 treo cáp Liên hệ
 iPhone 5S  Giá
Sửa iPhone 5S mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 5S sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 5S mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 5S không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 5S mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 5S mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 5S không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 5S liệt cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 5S không rung Liên hệ
Sửa iPhone 5S sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 5S mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 5S mic nói không nghe Liên hệ
Mở iCloud iPhone 5S Liên hệ
Sửa iPhone 5S hao nguồn  (Hao pin) Liên hệ
Sửa iPhone 5S treo cáp Liên hệ
Sửa iPhone 5S không nhận vân tay Liên hệ
 iPhone 5SE Giá
Sửa iPhone 5SE mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 5SE sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 5SE mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 5SE không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 5SE mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 5SE không rung Liên hệ
Sửa iPhone 5SE mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 5SE không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 5SE liệt cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 5SE sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 5SE mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 5SE mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa hao nguồn iPhone 5SE (hao pin) Liên hệ
 Thay pin iPhone 5SE Liên hệ
 Sửa iPhone 5SE treo cáp Liên hệ 
 iPhone 6 Giá
Sửa iPhone 6 mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 6 sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 6 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 6 không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 6 mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 6 mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 6 không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 6 liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 6 sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 6 mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 6 không rung Liên hệ
Sửa iPhone 6 mic nói không nghe Liên hệ
Mở iCloud iPhone 6 Liên hệ
Sửa iPhone 6 treo cáp  Liên hệ
Sửa iPhone 6 không nhận vân tay Liên hệ
 iPhone 6 Plus Giá
 Sửa iPhone 6 Plus sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus treo cáp  Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus không rung Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus sạc không vào Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus không nhận usb Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 6 Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 iPhone 6S Giá
Sửa iPhone 6S mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 6S sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 6S mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 6S không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 6S mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 6S mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 6S không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 6S liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 6S sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 6S mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 6S mic nói không nghe Liên hệ
Sửa iPhone 6s không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 6s không rung Liên hệ
Sửa iPhone 6s treo cáp Liên hệ 
iPhone 6S Plus  Giá
Sửa iPhone 6S Plus mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus  không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus mic nói khôn nghe Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus mất rung Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus không nhận vân tay Liên hệ
Sửa iPhone 6S Plus treo cáp Liên hệ 
iPhone 7 Giá
 Sửa iPhone 7 không nhận USB Liên hệ
 Sửa iPhone 7  mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 7  mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 7 không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 7 liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 7 sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất rung Liên hệ
 Sửa iPhone 7 không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 7 treo cáp Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 7 sạc không vào Liên hệ
 Sửa iPhone 7 mất cảm biến xoay Liên hệ
iPhone 8 Giá
 Sửa iPhone 8 mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 8 sạc không vào Liên hệ
 Sửa iPhone 8 mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa iPhone 8 không nhận usb Liên hệ
 Sửa iPhone 8 mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 8 mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 8 không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 8 liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 8 sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 8 mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 8 mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 8 mất rung Liên hệ
 Sửa iPhone 8 không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 8  treo cáp Liên hệ
iPhone 7 Plus Giá
 Sửa iPhone 7 Plus mất nguồn Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus sạc không vào  Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus không nhận usb Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất sóng Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất wifi Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus  không vào được camera Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus  liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus sọc màn hình Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất loa Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mic nói không nghe Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus mất rung Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus không nhận vân tay Liên hệ
 Sửa iPhone 7 Plus treo cáp Liên hệ

 

iPhone 8 Plus Giá
Sửa iPhone 8 Plus mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 8  Plus mic nói không nghe Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus mất rung Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus không nhận vân tay Liên hệ
Sửa iPhone 8 Plus treo cáp Liên hệ
iPhone X Giá
Sửa iPhone X mất nguồn Liên hệ
Sửa iPhone X sạc không vào Liên hệ
Sửa iPhone X mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa iPhone X không nhận usb Liên hệ
Sửa iPhone X mất sóng Liên hệ
Sửa iPhone X mất wifi Liên hệ
Sửa iPhone X không vào được camera Liên hệ
Sửa iPhone X liệt cảm ứng, loạn cảm ứng Liên hệ
Sửa iPhone X sọc màn hình Liên hệ
Sửa iPhone X mất loa Liên hệ
Sửa iPhone 8  Plus mic nói không nghe Liên hệ
Sửa iPhone X mất rung Liên hệ
Sửa iPhone X không nhận vân tay Liên hệ
Sửa iPhone X treo cáp Liên hệ