BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN HUAWEI

☑ Bảo hành 3 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Kiểm tra máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Tặng dán màn hình cảm ứng
☑ Tặng VIP card giảm 100.000 VNĐ
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG HUAWEI

bang-gia-sua-chua-thay-the-linh-kien-huawei

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Huawei P8 Lite L21 1.000.000 500.000
Huawei Ascend P7 1.500.000 700.000
Huawei Ascend P6 1.200.000 500.000
Huawei Ascend Mate7 1.500.000 600.000
Huawei Rongyao 6 Plus Liên hệ 400.000
Huawei Rongyao 6 Liên hệ 400.000
Huawei Rongyao 3 Liên hệ Liên hệ
Huawei C199 Liên hệ 400.000
Huawei B199 Liên hệ 400.000
Huawei G7 Liên hệ 650.000
Huawei G6-U10 Liên hệ 550.000
Huawei Honor 4X Liên hệ 500.000
Huawei Honor 3X G750 Liên hệ 600.000
Huawei Honor 4C Liên hệ 550.000
Huawei Honor 3C H30-U10 Liên hệ 500.000
Huawei Ascend Y511 Liên hệ 450.000
Huawei Ascend Y330 Liên hệ 400.000
Huawei Ascend Y320 Liên hệ 400.000
Huawei Ascend Y625 Liên hệ 400.000
Huawei G8 Liên hệ 600.000

BẢNG GIÁ THAY CAMERA-PIN-WIFI HUAWEI

Dòng điện thoại Giá thay Camera (VNĐ) Giá thay Pin (VNĐ) Giá thay Wifi (VNĐ)
Huawei P8 Lite L21 Liên hệ Liên hệ 500.000
Huawei Ascend P7 Liên hệ Liên hệ 600.000
Huawei Ascend P6 Liên hệ Liên hệ 500.000
Huawei Ascend Mate7 Liên hệ Liên hệ 600.000
Huawei Rongyao 6 Plus Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Rongyao 6 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Rongyao 3 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei C199 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei B199 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G7 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G6-U10 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 4X Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 3X G750 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 4C Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 3C H30-U10 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y511 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y330 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y320 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y625 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G8 Liên hệ Liên hệ Liên hệ