BẢNG GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN HUAWEI

☑ Bảo hành 12 tháng << Xem tại đây >>
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Tặng VIP card giảm 100.000 VNĐ
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

Địa chỉ ở gần bạn:
CN1: 160 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
CN2: 737 Hậu Giang, P.11, Quận 6, TP.HCM

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG HUAWEI

bang-gia-sua-chua-thay-the-linh-kien-huawei

 

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Huawei P8 Lite L21 900.000 500.000
Huawei Ascend P7 1.500.000 550.000
Huawei Ascend P6 1.200.000 500.000
Huawei Ascend Mate 7 1.500.000 500.000
Huawei Rongyao 6 Plus 1.100.000 400.000
Huawei Rongyao 6 Liên hệ 400.000
Huawei Rongyao 3 Liên hệ Liên hệ
Huawei C199 Liên hệ 400.000
Huawei B199 Liên hệ 400.000
Huawei G7 Plus 750.000 500.000
Huawei G6-U10 700.000 450.000
Huawei Honor 4X 850.000 500.000
Huawei 3X G750 750.000 450.000
Huawei Honor 4C 750.000 550.000
Huawei Honor 3C H30-U10 Liên hệ 500.000
Huawei Ascend Y511 Liên hệ 450.000
Huawei Ascend Y330 Liên hệ 400.000
Huawei Ascend Y320 Liên hệ 400.000
Huawei Ascend Y625 Liên hệ 400.000
Huawei G8 800.000 500.000
Huawei GR5 2017 850.000 500.000
HUAWEI GR5 2017 PRO Liên hệ  Liên hệ 
Huawei v8 Liên hệ  600.000
Huawei G6 u10 700.000 450.000
Huawei Y7 Prime 1.000.000 500.000
Huawei GR5 Mini 750.000 450.000
Huawei Y5 2017 950.000 500.000
Huawei Y5 II 900.000 500.000
Huawei Y3 2017 900.000 450.000
Huawei Y541 Liên hệ 300.000
Huawei G Play Mini 800.000 450.000
Huawei S8-u701 800.000 450.000
Huawei nexus 6P Liên hệ 600.000
Huawei P9 lite L22 1.200.000 500.000
Huawei P9 l29 2.000.000 700.000
Huawei nova 2i Liên hệ 550.000
Huawei Enjoy 5S 800.000 450.000
Huawei Mediapad 8 Liên hệ Liên hệ
Huawei y6 800.000 500.000
Huawei y7 2017 1.000.000 500.000
Huawei Mediapad T2 pro 7.0 Liên hệ Liên hệ
Huawei honor 7x Liên hệ 500.000

BẢNG GIÁ THAY CAMERA-PIN-WIFI HUAWEI

Dòng điện thoại Giá thay Camera (VNĐ) Giá thay Pin (VNĐ) Giá thay Wifi (VNĐ)
Huawei P8 Lite L21 Liên hệ Liên hệ 500.000
Huawei Ascend P7 Liên hệ Liên hệ 600.000
Huawei Ascend P6 Liên hệ Liên hệ 500.000
Huawei Ascend Mate7 Liên hệ Liên hệ 600.000
Huawei Rongyao 6 Plus Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Rongyao 6 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Rongyao 3 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei C199 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei B199 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G7 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G6-U10 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 4X Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 3X G750 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 4C Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Honor 3C H30-U10 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y511 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y330 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y320 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Ascend Y625 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G8 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei S8-u701 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei nexus 6P  Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei P9 lite l22  Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei P9 l29 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei GR5 2017 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei GR5 2017 Pro Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ 
Huawei v8  Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G6  Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Y7 Prime Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei GR5 Mini Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Y5 2017 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Y5 II Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Y3 2017 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Y541 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei G Play Mini Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei S8-u701 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei nexus 6P  Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei P9 lite L22  Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei P9 l29 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei nova 2i Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Enjoy 5S Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Mediapad 8 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei y7 2017 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei Mediapad T2 pro 7.0 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Huawei honor 7x Liên hệ Liên hệ Liên hệ