BẢNG GIÁ SỬA CHỮA SKY

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN SKY

Sửa Sky A910  Giá
Thay loa Sky A910 150.000
Thay ổ sim Sky A910 300.000
Thay mic Sky A910 150.000
Thay rung Sky A910 150.000
Thay chân sạc Sky A910 200.000
Thay wifi Sky A910 Liên hệ
Sửa Sky A910 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A910 mất sóng 400.000
Sửa Sky A910 mất wifi 450.000
Sửa Sky A910 không nhận USB 300.000
Sửa Sky A910 không nhận sạc 300.000
Sửa Sky A910 mất cảm biếng ánh sáng 150.000
Sửa Sky A910 không xoay được màn hình 300.000
Sửa Sky A910 bỏ sim vô tắt nguồn 450.000
Sủa Sky A910 không nhận sim 350.000
Sửa Sky A900  Giá
Thay loa Sky A900 150.000
Thay ổ sim Sky A900 350.000
Thay mic Sky A900 200.000
Thay rung Sky A900 150.000
Thay chân sạc Sky A900 200.000
Thay wifi Sky A900 Liên hệ
Sửa Sky A900 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A900 mất sóng 400.000
Sửa Sky A900 mất wifi 400.000
Sửa Sky A900 không nhận USB 300.000
Sửa Sky A900 không nhận sạc 300.000
Sửa Sky A900 mất cảm biếng ánh sáng 150.000
Sửa Sky A900 không xoay được màn hình 350.000
Sửa Sky A900 bỏ sim vô tắt nguồn 400.000
Sửa Sky A900 liệt cảm ứng 350.000
Sửa Sky A900 sọc màn hình 400.000
Sủa Sky A900 không nhận sim 350.000
Sửa Sky A890 Giá
Thay loa Sky A890 150.000
Thay ổ sim Sky A890 350.000
Thay mic Sky A890 150.000
Thay rung Sky A890 150.000
Thay chân sạc Sky A890 200.000
Thay wifi Sky A890 Liên hệ
Sửa Sky A890 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A890 mất sóng 400.000
Sửa Sky A890 mất wifi 400.000
Sửa Sky A890 không nhận USB 350.000
Sửa Sky A890 không nhận sạc 350.000
Sửa Sky A890 mất cảm biếng ánh sáng 150.000
Sửa Sky A890 không xoay được màn hình 350.000
Sửa Sky A890 bỏ sim vô tắt nguồn 400.000
Sửa Sky a890 sọc màn hình 400.000
Sủa Sky A890 không nhận sim 350.000
Sửa Sky A880  Giá
Thay loa Sky A880 150.000
Thay ổ sim Sky A880 350.000
Thay mic Sky A880 200.000
Thay rung Sky A880 150.000
Thay chân sạc Sky A880 200.000
Thay wifi Sky A880 Liên hệ
Sửa Sky A880 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A880 mất sóng 400.000
Sửa Sky A880 mất wifi 400.000
Sửa Sky A880 không nhận USB 300.000
Sửa Sky A880 không nhận sạc 300.000
Sửa Sky A880 mất cảm biếng ánh sáng 150.000
Sửa Sky A880 không xoay được màn hình 300.000
Sửa Sky A880 bỏ sim vô tắt nguồn 400.000
Sửa Sky a880 sọc màn hình 400.000
Sủa Sky A880 không nhận sim 350.000
Sửa Sky A870 Giá
Thay loa Sky A870 150.000
Thay ổ sim Sky A870 250.000
Thay mic Sky A870 200.000
Thay rung Sky A870 150.000
Thay chân sạc Sky A870 200.000
Thay wifi Sky A870 Liên hệ
Sửa Sky A870 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A870 mất sóng 400.000
Sửa Sky A870 mất wifi 400.000
Sửa Sky A870 không nhận USB 300.000
Sửa Sky A870 không nhận sạc 300.000
Sửa Sky A870 không xoay được màn hình 350.000
Sửa Sky A870 bỏ sim vô tắt nguồn 400.000
Sửa Sky a870 liệt cảm ứng 400.000
Sửa Sky a870 không lên màn hình 400.000
Sủa Sky A870 không nhận sim 350.000
Sửa Sky A860  Giá
Thay loa Sky A860 150.000
Thay ổ sim Sky A860 300.000
Thay mic Sky A860 200.000
Thay rung Sky A860 150.000
Thay chân sạc Sky A860 200.000
Thay wifi Sky A860 Liên hệ
Sửa Sky A860 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A860 mất sóng 400.000
Sửa Sky A860 mất wifi 350.000
Sửa Sky A860 không nhận USB 300.000
Sửa Sky A860 không nhận sạc 300.000
Sửa Sky A860 mất cảm biếng ánh sáng 150.000
Sửa Sky A860 không xoay được màn hình 300.000
Sửa Sky A860 bỏ sim vô tắt nguồn 400.000
Sửa Sky A850  Giá
Thay loa Sky A850 150.000
Thay ổ sim Sky A850 300.000
Thay mic Sky A850 200.000
Thay rung Sky A850 150.000
Thay chân sạc Sky A850 200.000
Thay wifi Sky A850 Liên hệ
Sửa Sky A850 mất nguồn 300.000 – 600.000
Sửa Sky A850 mất sóng 400.000
Sửa Sky A850 mất wifi 350.000
Sửa Sky A850 không nhận USB 250.000
Sửa Sky A850 không nhận sạc 300.000
Sửa Sky A850 mất cảm biếng ánh sáng 150.000
Sửa Sky A850 không xoay được màn hình 300.000
Sửa Sky A850 bỏ sim vô tắt nguồn 400.000