BẢNG GIÁ SỬA CHỮA SONY

☑ Bảo hành 1 tháng
☑ Giảm 20% phụ kiện kèm theo
☑ Vệ sinh máy miễn phí
☑ Thay lấy ngay trong ngày
☑ Giá đã bao gồm công tháo ráp và bảo hành

 

Địa chỉ ở gần bạn:
CN1: 160 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM (Ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ)
CN2: 40A Lê Quang Định, phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (Ngã tư Huỳnh Đình Hai và Lê Quang Định, gần chợ Bà Chiểu)

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA – THAY THẾ LINH KIỆN SONY

Sửa Sony C5  Giá
Thay loa Sony C5 Liên hệ
Thay chân sạc Sony C5 Liên hệ
Thay mic Sony C5 Liên hệ
Thay rung Sony C5 Liên hệ
Sửa Sony C5 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony C5 Liên hệ
Sửa Sony C5 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony C5 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony C5 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony C5 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony C5 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony C5 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony C5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony C5 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony C4  Giá
Thay loa Sony C4 Liên hệ
Thay chân sạc Sony C4 Liên hệ
Thay mic Sony C4 Liên hệ
Thay rung Sony C4 Liên hệ
Sửa Sony C4 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony C4 Liên hệ
Sửa Sony C4 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony C4 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony C4 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony C4 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony C4 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony C4 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony C4 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony C4 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z5  Giá
Thay loa Sony Z5 Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z5 Liên hệ
Thay mic Sony Z5 Liên hệ
Thay rung Sony Z5 Liên hệ
Sửa Sony Z5 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z5 Liên hệ
Sửa Sony Z5 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z5 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z5 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z5 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z5 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z5 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z5 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z5 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z4  Giá
Thay loa Sony Z4 Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z4 Liên hệ
Thay mic Sony Z4 Liên hệ
Thay rung Sony Z4 Liên hệ
Sửa Sony Z4 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z4 Liên hệ
Sửa Sony Z4 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z4 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z4 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z4 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z4 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z4 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z4 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z4 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z3  Giá
Thay loa Sony Z3 Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z3 Liên hệ
Thay mic Sony Z3 Liên hệ
Thay rung Sony Z3 Liên hệ
Sửa Sony Z3 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z3 Liên hệ
Sửa Sony Z3 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z3 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z3 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z3 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z3 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z3 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z3 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z3 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z2 Giá
Thay loa Sony Z2 Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z2 Liên hệ
Thay mic Sony Z2 Liên hệ
Thay rung Sony Z2 Liên hệ
Sửa Sony Z2 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z2 Liên hệ
Sửa Sony Z2 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z2 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z2 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z2 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z2 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z2 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z2 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z2 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z1 Giá
Thay loa Sony Z1 Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z1 Liên hệ
Thay mic Sony Z1 Liên hệ
Thay rung Sony Z1 Liên hệ
Sửa Sony Z1 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z1 Liên hệ
Sửa Sony Z1 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z1 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z1 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z1 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z1 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z1 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z1 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z1 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z  Giá
Thay loa Sony Z Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z Liên hệ
Thay mic Sony Z Liên hệ
Thay rung Sony Z Liên hệ
Sửa Sony Z mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z Liên hệ
Sửa Sony Z mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra Giá
Thay loa Sony Z Ultra Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z Ultra Liên hệ
Thay mic Sony Z Ultra Liên hệ
Thay rung Sony Z Ultra Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z Ultra Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z Ultra không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile  Giá
Thay loa Sony Z1S T-Mobile Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z1S T-Mobile Liên hệ
Thay mic Sony Z1S T-Mobile Liên hệ
Thay rung Sony Z1S T-Mobile Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z1S T-Mobile Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z1S T-Mobile không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini  Giá
Thay loa Sony Z1 Compact Mini Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z1 Compact Mini Liên hệ
Thay mic Sony Z1 Compact Mini Liên hệ
Thay rung Sony Z1 Compact Mini Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z1 Compact Mini Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z1 Compact Mini không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini Giá
Thay loa Sony Z3 Compact Mini Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z3 Compact Mini Liên hệ
Thay mic Sony Z3 Compact Mini Liên hệ
Thay rung Sony Z3 Compact Mini Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z3 Compact Mini Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z3 Compact Mini không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony C3 Giá
Thay loa Sony C3 Liên hệ
Thay chân sạc Sony C3 Liên hệ
Thay mic Sony C3 Liên hệ
Thay rung Sony C3 Liên hệ
Sửa Sony C3 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony C3 Liên hệ
Sửa Sony C3 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony C3 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony C3 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony C3 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony C3 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony C3 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony C3 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony C3 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25  Giá
Thay loa Sony ZL2 SOL25 Liên hệ
Thay chân sạc Sony ZL2 SOL25 Liên hệ
Thay mic Sony ZL2 SOL25 Liên hệ
Thay rung Sony ZL2 SOL25 Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony ZL2 SOL25 Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 mất wifi Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 mất sóng Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony ZL2 SOL25 không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra Giá
Thay loa Sony T2 Ultra Liên hệ
Thay chân sạc Sony T2 Ultra Liên hệ
Thay mic Sony T2 Ultra Liên hệ
Thay rung Sony T2 Ultra Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony T2 Ultra Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra mất wifi Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra mất sóng Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony T2 Ultra không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini  Giá
Thay loa Sony Z5 Mini Liên hệ
Thay chân sạc Sony Z5 Mini Liên hệ
Thay mic Sony Z5 Mini Liên hệ
Thay rung Sony Z5 Mini Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony Z5 Mini Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini mất wifi Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini mất sóng Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony Z5 Mini không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony XA  Giá
Thay loa Sony XA Liên hệ
Thay chân sạc Sony XA Liên hệ
Thay mic Sony XA Liên hệ
Thay rung Sony XA Liên hệ
Sửa Sony XA mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony XA Liên hệ
Sửa Sony XA mất wifi Liên hệ
Sửa Sony XA mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony XA mất sóng Liên hệ
Sửa Sony XA không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony XA sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony XA mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony XA mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony XA không lên màn hình Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra Giá
Thay loa Sony XA Ultra Liên hệ
Thay chân sạc Sony XA Ultra Liên hệ
Thay mic Sony XA Ultra Liên hệ
Thay rung Sony XA Ultra Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra mất nguồn Liên hệ
Thay wifi Sony XA Ultra Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra mất wifi Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra mất đèn màn hình Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra mất sóng Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra không nhận sim Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra sạc không vào Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra mất cảm biến ánh sáng Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra mất cảm biến xoay Liên hệ
Sửa Sony XA Ultra không lên màn hình Liên hệ