MẶT KÍNH APPLE WATCH

Apple Watch      Mặt kính               Cảm ứng   
Series 1 600.000 đ 600.000 đ
Series 2 800.000 đ 800.00đ
Series 3 800.000 đ 800.000 đ
Apple Watch   Mặt kính   Cảm ứng
Series 4 700.000 đ 900.000 đ
Series 5 800.000 1.000.000
Series 6 800.000 1.000.000
series 7 1.200.000
series 8 1.900.000

MÀN HÌNH APPLE WATCH

Apple Watch  Kích thước 38mm Kích thước 42mm
Series 1 call call
Series 2 3.300.000 đ 3.300.000 đ
Series 3 3.300.000 đ 3.300.000 đ
Apple Watch  Kích thước 40mm Kích thước 44mm
Series 4 4.500.000 đ 4. 500.000 đ
Series 5 4.700.000 4.700.000