BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG ACER

 

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng ( VNĐ)
Acer Iconia B1-730 / B1-731 1.000.000 500.000
Acer Iconia Tab B1-A71 700.000 400.000
Acer E310 Liên hệ 650.000
Acer DX650 Liên hệ 600.000
Acer E100 Liên hệ 600.000
Acer P835 Liên hệ 700.000
Acer M900 Liên hệ 800.000
Acer F900 Liên hệ 850.000
Acer S200 Liên hệ 850.000
Acer Iconia Tab W500 / W501 1.600.000 600.000
Acer Iconia Tab B1-710 650.000 450.000
Acer Iconia A1-840 / A1-841 1.400.000 500.000
Acer Iconia Talk S A1-724 1.500.000 700.000
Acer Iconia Tab 7 A1-713 700.000 500.000
Acer Iconia Tab A500 1.500.000 650.000
Acer Iconia Tab A200 1.500.000 600.000
Acer Iconia B1-723 700.000 500.000