BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG MASSTEL

Bảng giá Masstel

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Masstel T700 Liên hệ 350.000
Masstel Tab 840 650.000 450.000
Masstel Tab 740 600.000 450.000
Masstel Tab 720 / 720i 600.000 450.000
Masstel P10 Liên hệ 250.000
Masstel P15 Liên hệ 250.000
Masstel Star 550 Liên hệ 500.000
Masstel Star 500 Liên hệ 450.000
Masstel M402 Liên hệ 300.000
Masstel P20 Liên hệ 300.000
Masstel M250 Liên hệ 300.000
Masstel M200 Liên hệ 300.000
Masstel M315 Liên hệ 300.000
Masstel Star 600 Liên hệ 600.000