BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG Q-MOBILE

Bảng giá Q-Mobile

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Q-mobile QS550 Liên hệ 500.000
Q-Smart Magic Liên hệ 300.000
Q-Smart Tender Liên hệ 300.000
Q-Smart Pad Liên hệ 350.000
Q-Smart S32 Liên hệ 350.000
Q-Smart S22 Liên hệ 350.000
Q-Smart S16 Liên hệ 350.000
Q-Smart S33D Liên hệ 350.000
Q-Smart S19 Liên hệ 350.000
Q-Smart S06 Liên hệ 300.000
Q-Smart Dream E3 Liên hệ 400.000
Q-mobile 500 Liên hệ 550.000
Q-Smart QS558 Liên hệ 500.000