BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG SONY

Dòng điện thoạiGiá thay màn hình (VNĐ)Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Sony XZ4  (new)Liên hệLiên hệ
Sony L3  (new)Liên hệLiên hệ
Sony XA3 (new)Liên hệLiên hệ
Sony XA3 Ultra (new)Liên hệLiên hệ
Sony XA2 Plus (new)Liên hệLiên hệ
Sony XZ3 (new)Liên hệLiên hệ
Sony XZ2 Compact (new)Liên hệLiên hệ
Sony XZ2 (new)Liên hệLiên hệ
Sony L2Liên hệLiên hệ
Sony XA2 UltraLiên hệLiên hệ
Sony XA2Liên hệLiên hệ
Sony ZG CompactLiên hệLiên hệ
Sony R1 PlusLiên hệLiên hệ
Sony R1Liên hệLiên hệ
Sony XZ1 CompactLiên hệLiên hệ
Sony XA1 Plus1.800.000500.000
Sony XZLiên hệ600.000
Sony Xperia ZR M35H / C5503 / C55021.200.000500.000
Sony Xperia E3 D22031.000.000550.000
Sony Xperia M2 D2306700.000500.000
Sony Xperia C3 D25021.200.000500.000
Sony Xperia M C1905500.000450.000
Sony Xperia M4 Aqua900.000500.000
Sony C5 Ultra Dual1.900.000900.000
Sony C4 Dual1.200.000550.000
Sony M5 Dual1.200.000500.000
Sony X2.000.000500.000
Sony XA1.100.000400.000
Sony M2600.000400.000
Sony Z900.000400.000
Sony Z11.000.000400.000
Sony Z21.100.000350.000
Sony Z31.100.000350.000
Sony Z Ultra1.200.000550.000
Sony Z51.200.000450.000
Sony Z5 Premium1.600.000650.000
Sony Z3 Mini / Compact1.200.000600.000
Sony Z3 Plus1.200.000600.000
Sony Z1 Mini / Compact1.100.000600.000
Sony Z1S T-Mobile1.200.000500.000
Sony T2 Ultra Dual1.200.000650.000
Sony C S39 / C2305650.000550.000
Sony XA Ultra1.700.000750.000
Sony XA11.500.000450.000
Sony XA1 UltraLiên hệ550.000
Sony XZSLiên hệLiên hệ
Sony XZ PremiumLiên hệLiên hệ
Sony Xperia XZ DualLiên hệLiên hệ
Sony XZ1Liên hệLiên hệ
Sony XZ1 CompactLiên hệLiên hệ
Sony Xperia R1Liên hệLiên hệ
Sony Xperia R1 PlusLiên hệLiên hệ
Sony Xperia L11.700.000500.000

BẢNG GIÁ THAY PIN SONY

Dòng điện thoạiGiá thay pin (VNĐ)
Sony XZ450.000
Sony XA Ultra400.000
Sony XZ1500.000
Sony L1350.000
Sony XA1 Plus450.000
Sony C3400.000
Sony C4400.000
Sony Z2350.000
Sony Z3350.000
Sony Z4450.000
Sony Z5450.000
Sony XA400.000
Sony X400.000
Sony C5450.000
Sony M4400.000
Sony C5 Ultra450.000
Sony XA2 Ultra500.000
Sony XA2450.000