BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG MEIZU

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Meizu M3 800.000 400.000
Meizu M3s 750.000 350.000
Meizu M3 note 750.000 350.000
Meizu M3 Max 850.000 350.000
Meizu MX4 750.000 350.000
Meizu MX4 pro 750.000 350.000
Meizu M5 750.000 350.000
Meizu M5 Note 1.100.000 400.000
Meizu M5s Liên hệ 400.000
Meizu pro 5 Liên hệ 550.000
Meizu MX5 1.700.000 550.000
Meizu Mx5 pro Liên hệ 550.000
Meizu U20 800.000 400.000
Meizu MX6 1.000.000 450.000
Meizu Mx6 pro Liên hệ 550.000
Meizu Pro 6 Liên hệ 550.000
Meizu 16 new Liên hệ Liên hệ
Meizu 16X new Liên hệ Liên hệ
Meizu 16 Plus new Liên hệ Liên hệ
Meizu C9 new Liên hệ Liên hệ