BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG IPAD

Dòng iPadGiá thay màn hình (VNĐ)Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
iPad 11.400.000500.000
iPad 21.100.000350.000
iPad 31.200.000350.000
iPad 41.200.000350.000
iPad Air 11.800.000Loại 1:650.000

Loại 2: 450.000

iPad Air 23.300.0001.150.000
iPad Mini 11.200.000400.000
iPad Mini 21.800.000400.000
iPad Mini 31.800.000400.000
iPad Mini 42.500.000850.000
iPad Pro 9.73.500.0001.950.000
iPad Pro 12.9Liên hệ1.900.000
iPad Gen 5 20171.800.000650.000
iPad Gen 6 20181.800.000750.000
iPad pro 10.54.000.0001.900.000
iPad Pro 11 (new)Liên hệLiên hệ
iPad Pro 12.9 2018 (new)Liên hệLiên hệ

BẢNG GIÁ THAY PIN IPAD

Dòng iPadGiá thay Pin (VNĐ)
iPad 1550.000
iPad 2450.000
iPad 3450.000
iPad 4450.000
iPad Air 1550.000
iPad Air 2600.000
iPad Mini 1500.000
iPad Mini 2500.000
iPad Mini 3500.000
iPad pro 9.7800.000
iPad Mini 4600.000
iPad pro 12.91.000.000
iPad pro 10.5Liên hệ
iPad pro 11Liên hệ
iPad pro 12.9 (2018)Liên hệ

BẢNG GIÁ MỞ KHÓA ICLOUD IPAD

Sản phẩmGiá mở iCloud iPad Wifi (VNĐ)Giá mở iCloud iPad 3G/4G (VNĐ)Thời gian
iPad 2500.000500.0001-3 tiếng
iPad 3500.000500.0001-3 tiếng
iPad 4500.000500.0001-3 tiếng
iPad Air 1700.000900.0001-3 tiếng
iPad Air 21.000.0001.200.0001-3 tiếng
iPad Pro 9.71.400.0001.700.0001-3 tiếng
iPad Pro 10.51.400.0001.700.000 1-3 tiếng
iPad Pro 12.91.500.0001.800.0001-3 tiếng
iPad Mini 1600.000400.0001-3 tiếng
iPad Mini 2800.000800.0001-3 tiếng
iPad Mini 3800.000800.0001-3 tiếng
iPad Mini 4900.000900.0001-3 tiếng
iPad Gen 5900.0001.600.0001-3 tiếng
iPad Gen 61.200.0001.800.0001-3 tiếng