BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG IPAD

Dòng iPad Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
iPad 1 1.400.000 500.000
iPad 2 1.100.000 350.000
iPad 3 1.200.000 350.000
iPad 4 1.200.000 350.000
iPad Air 1 1.800.000 Loại 1:650.000

Loại 2: 450.000

iPad Air 2 3.000.000 1.150.000
iPad Mini 1 1.200.000 400.000
iPad Mini 2 1.800.000 400.000
iPad Mini 3 1.800.000 400.000
iPad Mini 4 2.500.000 850.000
iPad Pro 9.7 4.000.000 1.950.000
iPad Pro 12.9 Liên hệ 2.450.000
iPad Gen 5 2017 1.800.000 650.000
iPad Gen 6 2018 1.800.000 750.000
iPad pro 10.5 4.500.000 2.450.000
iPad Pro 11 (new) Liên hệ Liên hệ
iPad Pro 12.9 2018 (new) Liên hệ Liên hệ

BẢNG GIÁ THAY PIN IPAD

Dòng iPad Giá thay Pin (VNĐ)
iPad 1 550.000
iPad 2 450.000
iPad 3 450.000
iPad 4 450.000
iPad Air 1 550.000
iPad Air 2 600.000
iPad Mini 1 500.000
iPad Mini 2 500.000
iPad Mini 3 500.000
iPad pro 9.7 800.000
iPad Mini 4 600.000
iPad pro 12.9 1.000.000
iPad pro 10.5 Liên hệ
iPad pro 11 Liên hệ
iPad pro 12.9 (2018) Liên hệ

BẢNG GIÁ MỞ KHÓA ICLOUD IPAD

Sản phẩm Giá mở iCloud iPad Wifi (VNĐ) Giá mở iCloud iPad 3G/4G (VNĐ) Thời gian
iPad 2 500.000 500.000 1-3 tiếng
iPad 3 500.000 500.000 1-3 tiếng
iPad 4 500.000 500.000 1-3 tiếng
iPad Air 1 700.000 900.000 1-3 tiếng
iPad Air 2 1.000.000 1.200.000 1-3 tiếng
iPad Pro 9.7 1.400.000 1.700.000 1-3 tiếng
iPad Pro 10.5 1.400.000 1.700.000  1-3 tiếng
iPad Pro 12.9 1.500.000 1.800.000 1-3 tiếng
iPad Mini 1 600.000 400.000 1-3 tiếng
iPad Mini 2 800.000 800.000 1-3 tiếng
iPad Mini 3 800.000 800.000 1-3 tiếng
iPad Mini 4 900.000 900.000 1-3 tiếng
iPad Gen 5 900.000 1.600.000 1-3 tiếng
iPad Gen 6 1.200.000 1.800.000 1-3 tiếng