BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CẢM ỨNG IPAD

Dòng iPad Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính (VNĐ) Cảm ứng
iPad 1 1.400.000 500.000
iPad 2 800.000 450.000 450.000
iPad 3 800.000 450.000 450.000
iPad 4 900.000 450.000 450.000
iPad Air 1 1.600.000 Loại 1: 600.000

Loại 2: 450.000

600.000
iPad Air 2 3.300.000 700.000 900.000
iPad Mini 1 1.200.000 450.000 450.000
iPad Mini 2 1.800.000 450.000 450.000
iPad Mini 3 1.800.000 450.000 450.000
iPad Mini 4 2.700.000 700.000 900.000
iPad mini 5 2.700.000 800.000 1.200.000
iPad Pro 9.7 3.600.000 1.000.000 1.200.000
iPad Pro 12.9 gen1 1.500.000 2.200.000
iPad Gen 5 2017 1.600.000 600.000 600.000
iPad Gen 6 2018 1.800.000 700.000 700.000
iPad Pro 10.5 3.800.000 900.000 1.200.000
iPad Pro 11 2018 5.000.000 2.000.000 3.000.000
iPad Pro 12.9 2018 7.000.000 3.000.000 4.200.000
iPad Gen 7 10.2 2.700.000 900.000 900.000
iPad gen 8 2.700.000 900.000 900.000
iPad Air 3 3.800.000 800.000 1.200.000
iPad air 4 Liên hệ 900.000 2.200.000
iPad 12.9 (3) Liên hệ 2.500.000 4.500.000

BẢNG GIÁ PIN IPAD

Dòng iPad Giá Pin (VNĐ)
iPad 1 550.000
iPad 2 450.000
iPad 3 450.000
iPad 4 450.000
iPad Air 1 550.000
iPad Air 2 550.000
iPad Mini 1 500.000
iPad Mini 2 500.000
iPad Mini 3 500.000
iPad pro 9.7 600.000
iPad Mini 4 500.000
iPad pro 12.9 900.000
iPad pro 10.5 700.000
iPad pro 11 Liên hệ
iPad pro 12.9 (2018) Liên hệ
iPad Gen 7 Liên hệ
iPad Mini 5 Liên hệ
iPad Air 10.5 Liên hệ
iPad 9.7 2019 Liên hệ
iPad 10.2 2019 Liên hệ

BẢNG GIÁ MỞ KHÓA ICLOUD IPAD

Sản phẩm Giá mở iCloud iPad Wifi (VNĐ) Giá mở iCloud iPad 3G/4G (VNĐ) Thời gian
iPad 2 500.000 500.000 1-3 tiếng
iPad 3 500.000 500.000 1-3 tiếng
iPad 4 500.000 500.000 1-3 tiếng
iPad Air 1 700.000 900.000 1-3 tiếng
iPad Air 2 1.000.000 1.200.000 1-3 tiếng
iPad Pro 9.7 1.400.000 1.700.000 1-3 tiếng
iPad Pro 10.5 1.400.000 1.700.000  1-3 tiếng
iPad Pro 12.9 1.500.000 1.800.000 1-3 tiếng
iPad Mini 1 600.000 400.000 1-3 tiếng
iPad Mini 2 800.000 800.000 1-3 tiếng
iPad Mini 3 800.000 800.000 1-3 tiếng
iPad Mini 4 900.000 900.000 1-3 tiếng
iPad Gen 5 900.000 1.600.000 1-3 tiếng
iPad Gen 6 1.200.000 1.800.000 1-3 tiếng