BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG VIVO

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Vivo Y91 850.000 400.000
Vivo V11i 850.000 400.000
Vivo V11 (new) 1.000.000 450.000
Vivo V9 (new) 1.100.000 450.000
Vivo Y85 (new) 900.000 450.000
Vivo Y81 900.000 400.000
Vivo V7 Plus 850.000 400.000
Vivo Y71 900.000 400.000
Vivo Y75 900.000 400.000
Vivo Xplay 7 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y69 800.000 400.000
Vivo X20 Plus Liên hệ Liên hệ
Vivo X20 Liên hệ Liên hệ
Vivo V5 Plus 800.000 400.000
Vivo V5s 700.000 400.000
Vivo V5 700.000 350.000
Vivo Y55S Liên hệ 400.000
Vivo Y55 650.000 400.000
Vivo Y53 650.000 400.000
Vivo V7 2017 1.100.000 500.000
Vivo Y31 650.000 350.000
Vivo Y23 Liên hệ 350.000
Vivo V3 800.000 400.000
Vivo X5L Liên hệ 400.000
Vivo X3 Liên hệ 400.000