BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG VIVO

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Vivo Y91 800.000 400.000
Vivo Y91c 800.000 400.000
Vivo V11i 950.000 400.000
Vivo V11 950.000 450.000
Vivo V15 1.000.000 450.000
Vivo V9 950.000 450.000
Vivo Y85 900.000 450.000
Vivo Y81 900.000 400.000
Vivo V7 Plus 850.000 400.000
Vivo Y71 900.000 400.000
Vivo Y75 900.000 400.000
Vivo Xplay 7 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y69 800.000 400.000
Vivo X20 Plus Liên hệ Liên hệ
Vivo X20 Liên hệ Liên hệ
Vivo V5 Plus 800.000 400.000
Vivo V5s 800.000 400.000
Vivo V5 700.000 350.000
Vivo Y55 750.000 400.000
Vivo Y53 750.000 400.000
Vivo V7 2017 900.000 400.000
Vivo V3 800.000 400.000
Vivo X3 Liên hệ 400.000
Vivo Y93 850.000 400.000
Vivo Y15 850.000 400.000
Vivo Y12 850.000 450.000
Vivo Z1 Pro 950.000 450.000
Vivo IQOO Pro Liên hệ 600.000
Vivo iQOO Neo 855 2.000.000 500.000
Vivo IQOO NEO 2 Liên hệ Liên hệ
Vivo V17 Pro Liên hệ 700.000
Vivo V17 Liên hệ 550.000
Vivo NEX 3 Liên hệ 2.000.000
Vivo X27 liên hệ 500.000
Vivo U10 950.000 400.000
Vivo Y11 900.000 400.000
Vivo Y19 900.000 400.000
Vivo U3 900.000 400.000
Vivo S5 Liên hệ 700.000
Vivo Y17 950.000 400.000
Vivo S1 Pro 1.900.000 500.000
Vivo U20 950.000 400.000
V15 Pro 2.000.000 700.000
Vivo Y9s 950.000 400.000
Vivo X30 Pro Liên hệ 700.000
Vivo X30 Liên hệ 700.000
Vivo APEX 2020 Liên hệ Liên hệ
Vivo Z6 Liên hệ Liên hệ
Vivo iQOO 3 Liên hệ Liên hệ
Vivo APEX 2020 Concept Phone Liên hệ Liên hệ
Vivo iQOO 3 Liên hệ Liên hệ
Vivo APEX 2020 Concept Phone Liên hệ Liên hệ
Vivo NEX 3S Liên hệ Liên hệ
Vivo Y30 950.000 450.000
iQOO Z1x Liên hệ Liên hệ
Vivo Y70 Liên hệ Liên hệ
Vivo S7 5G Liên hệ Liên hệ
Vivo X50 Liên hệ 1.800.000
Vivo X50 Pro Liên hệ 1.800.000
Vivo X60s 5G Liên hệ 2.500.000
Vivo Y1s 850.000 400.000

BẢNG GIÁ NẮP LƯNG VIVO

Dòng điện thoại nắp lưng
Vivo V15  350.000
Vivo X23  350.000

BẢNG GIÁ KÍNH CAMERA VIVO

Dòng điện thoại Giá
Vivo V15  150.000