BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG VIVO

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Vivo Y91 800.000 400.000
Vivo Y91c 800.000 450.000
Vivo V11i 800.000 400.000
Vivo V11 1.000.000 450.000
Vivo V15 1.100.000 450.000
Vivo V9 1.100.000 450.000
Vivo Y85 900.000 450.000
Vivo Y81 900.000 400.000
Vivo V7 Plus 850.000 400.000
Vivo Y71 900.000 400.000
Vivo Y75 900.000 400.000
Vivo Xplay 7 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y69 800.000 400.000
Vivo X20 Plus Liên hệ Liên hệ
Vivo X20 Liên hệ Liên hệ
Vivo V5 Plus 800.000 400.000
Vivo V5s 700.000 400.000
Vivo V5 700.000 350.000
Vivo Y55S Liên hệ 400.000
Vivo Y55 650.000 400.000
Vivo Y53 650.000 400.000
Vivo V7 2017 1.100.000 500.000
Vivo Y31 650.000 350.000
Vivo Y23 Liên hệ 350.000
Vivo V3 800.000 400.000
Vivo X5L Liên hệ 400.000
Vivo X3 Liên hệ 400.000
Vivo Y93 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y15 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y12 Liên hệ Liên hệ
Vivo Z1 Pro Liên hệ Liên hệ
Vivo IQOO Pro Liên hệ Liên hệ
Vivo iQOO Neo 855 Liên hệ Liên hệ
Vivo IQOO NEO 2 Liên hệ Liên hệ
Vivo V17 Pro Liên hệ Liên hệ
Vivo NEX 3 Liên hệ Liên hệ
Vivo X27 2.500.000 500.000
Vivo U10 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y11 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y19 Liên hệ Liên hệ
Vivo U3 Liên hệ Liên hệ
Vivo S5 Liên hệ Liên hệ
Vivo Y17 Liên hệ Liên hệ
Vivo S1 Pro 2.500.000 500.000
Vivo U20 Liên hệ Liên hệ
V15 pro 2.500.000 500.000

BẢNG GIÁ THAY NẮP LƯNG VIVO

Dòng điện thoại nắp lưng
Vivo V15  350.000
Vivo X23  350.000

BẢNG GIÁ THAY KÍNH CAMERA VIVO

Dòng điện thoại Giá
Vivo V15  150.000