BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG MEIZU

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Meizu M3 800.000 400.000
Meizu M3s 750.000 350.000
Meizu M3 note 750.000 350.000
Meizu M3 Max 850.000 350.000
Meizu MX4 750.000 350.000
Meizu MX4 pro 750.000 350.000
Meizu M5 750.000 350.000
Meizu M5 Note 1.100.000 400.000
Meizu M5s Liên hệ 400.000
Meizu pro 5 Liên hệ 550.000
Meizu MX5 1.700.000 550.000
Meizu Mx5 pro Liên hệ 550.000
Meizu U20 800.000 400.000
Meizu MX6 1.000.000 450.000
Meizu Mx6 pro Liên hệ 550.000
Meizu Pro 6 Liên hệ 550.000
Meizu 16 Liên hệ Liên hệ
Meizu 16X Liên hệ Liên hệ
Meizu 16 Plus Liên hệ Liên hệ
Meizu C9 400.000 800.000
Meizu Pro 7 Liên hệ Liên hệ
Meizu M6s Liên hệ Liên hệ
Meizu E3 Liên hệ Liên hệ
Meizu X8 Liên hệ Liên hệ
Meizu Note 8 – Meizu M8 Note Liên hệ Liên hệ
Meizu C9 Liên hệ Liên hệ
Meizu Note 9 ( M9 Note ) Liên hệ Liên hệ
Meizu 16s Pro Liên hệ Liên hệ
Meizu 17 Liên hệ Liên hệ