BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG LENOVO

Bảng giá Lenovo

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Lenovo A3000 600.000 400.000
Lenovo A5000 800.000 450.000
Lenovo A3500 950.000 450.000
Lenovo A3300 1.000.000 600.000
Lenovo A760 500.000 350.000
Lenovo A820 500.000 350.000
Lenovo A820T 500.000 400.000
Lenovo S850 800.000 400.000
Lenovo A850+ 800.000 400.000
Lenovo A880 550.000 400.000
Lenovo IdeaPad B6000 1.900.000 800.000
Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 2.000.000 1.200.000
Lenovo S650 750.000 400.000
Lenovo S720 450.000 300.000
Lenovo S890 1.000.000 400.000
Lenovo S920 1.000.000 450.000
Lenovo S930 1.200.000 500.000
Lenovo S960 1.250.000 550.000
Lenovo P700 400.000 300.000
Lenovo P770 500.000 350.000
Lenovo P780 800.000 450.000
Lenovo K900 1.000.000 500.000
Lenovo Vibe Z K910 1.200.000 550.000
Lenovo A7000 700.000 450.000
Lenovo A7000 Plus 850.000 450.000
Lenovo P70 700.000 450.000