BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG NOKIA

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Nokia 2.4 950.000 450.000
Nokia 6.3 1.100.000 500.000
Nokia 7.3 Liên hệ 450.000
Nokia 5.3 1.000.000 500.000
Nokia 9.2 Liên hệ Liên hệ
Nokia 10 PureView Liên hệ Liên hệ
Nokia 2.3 950.000 400.000
Nokia 6.2 1.100.000 450.000
Nokia 4.2 850.000 450.000
Nokia 3.2 850.000 400.000
Nokia X71 Liên hệ 500.000
Nokia 7.2 1.200.000 500.000
Nokia 2.2 850.000 400.000
Nokia 5.2 1.100.000 450.000
Nokia 8.2 Liên hệ Liên hệ
Nokia 1 Plus 800.000 400.000
Nokia 6.1 Plus (X6) 850.000 400.000
Nokia 6.1 800.000 400.000
Nokia 7.1 Plus (X7) 1.000.000 400.000
Nokia 5.1 Plus (X5) 800.000 400.000
Nokia 3.1 Plus 800.000 400.000
Nokia 3.1 750.000 400.000
Nokia 7 Plus 1.100.000 500.000
Nokia 1 Liên hệ 400.000
Nokia 9 1.200.000 500.000
Nokia 8 Pro Liên hệ Liên hệ
Nokia 8 850.000 400.000
Nokia 8.1 1.100.000 400.000
Nokia 6 1.000.000 400.000
Nokia 5 800.000 400.000
Nokia 2 700.000 400.000
Nokia 3 800.000 400.000
Nokia 2.2 800.000 400.000
Lumia 1520 1.700.000 900.000
Nokia XL 1.100.000 450.000
Nokia X2 RM 1013 Hết hàng 500.000
Nokia 640 XL 1.200.000 450.000


BẢNG GIÁ PIN NOKIA

Dòng điện thoại Giá pin (VNĐ)
Nokia X7 7.1 Plus 500.000
Nokia X6 6.1 Plus 500.000
Nokia X5 5.1 Plus 400.000
Nokia 2 400.000
Nokia 5 450.000
Nokia 6 450.000
Nokia 7 450.000
Nokia 8 450.000
Nokia 8.1 Plus 550.000
Nokia 7 Plus 550.000
Nokia 3.1 Plus 400.000
Nokia 8 sirocco 400.000
Nokia 2.2 400.000
Nokia 7.2 450.000

BẢNG GIÁ NẮP LƯNG NOKIA

Dòng điện thoại Giá nắp lưng (VNĐ)
Nokia 8.1 300.000
nokia x6 300.000
nokia x5 300.000

BẢNG GIÁ KÍNH CAMERA NOKIA

 

Dòng điện thoại Giá kính camera (VNĐ)