BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG WIKO

Dòng điện thoại Giá thay màn hình (VNĐ) Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Wiko Fizz Liên hệ 350.000
Wiko Getaway 800.000 400.000
Wiko Jimmy 400.000 350.000
Wiko Sunset 2 300.000 300.000
Wiko Bloom 350.000 350.000
Wiko Barry Liên hệ 350.000
Wiko Lenny 2 450.000 350.000
Wiko Lenny 450.000 350.000
Wiko Pulp Fab 800.000 500.000
Wiko Rainbow Up Hết hàng 450.000
Wiko Fever 950.000 500.000
Wiko Rainbow 450.000 400.000
Wiko Sunset 350.000 350.000
Wiko Goa 300.000 300.000
Wiko Ridge Fab 4G nhỏ 800.000 500.000
Wiko Ridge Fab 4G lớn 1.000.000 600.000
Wiko U Pulse 850.000 400.000
Wiko View 2 GO Liên hệ Liên hệ
View XL Liên hệ Liên hệ
View Prime Liên hệ Liên hệ
View Max Liên hệ Liên hệ
Wiko View 2 Plus Liên hệ Liên hệ
Wiko View 3 Lite Liên hệ Liên hệ
Wiko View 3 Liên hệ Liên hệ
Wiko View Max Liên hệ Liên hệ

BẢNG GIÁ THAY CAMERA – PIN – WIFI WIKO

Dòng điện thoại Giá thay Camera (VNĐ) Giá thay Pin (VNĐ) Giá thay Wifi (VNĐ)
Wiko Fizz Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Wiko Getaway Liên hệ 450.000 400.000
Wiko Jimmy Liên hệ 250.000 400.000
Wiko Sunset 2 Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Bloom Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Barry Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Wiko Lenny 2 Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Lenny Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Pulp Fab Liên hệ 450.000 400.000
Wiko Fever Liên hệ 450.000 450.000
Wiko Rainbow Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Sunset Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Goa Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Ridge Fab 4G nhỏ Liên hệ 250.000 350.000
Wiko Ridge Fab 4G lớn Liên hệ 300.000 400.000