Chính sách hoàn trả tiền

Khi đặt hàng tại dienthoaiso.vn thì quý khách sẽ được hoàn trả tiền trong những trường hợp sau:

– Khi quý khách đã thanh toán tiền qua hình thức chuyển khoản trên dienthoaiso.vn nhưng chúng tôi không có đúng loại mặt hàng mà khách đã chọn. Nếu khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi mua loại hàng khác thì dienthoaiso.vn sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền mà trước đó quý khách đã thanh toán.

– Khi quý khách đã thanh toán tiền trước cho chúng tôi nhưng hàng hóa mà quý khách nhận được lại không giống mẫu mã và chủng loại đã xem trước đó tại dienthoaiso.vn thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền mà trước đó quý khách đã thanh toán.